Spring naar hoofd-inhoud

Individuele warmtepompen in woningen

Doelgroep(en): Installateur
Soort bijeenkomst:

De voordelen van een warmtepomp zijn sterk afhankelijk van een goed integraal ontwerp van de woning en van de warmtepompinstallatie. De in-company training leert u de randvoorwaarden en ontwerpmethode. Ervaren installatieontwerpers kunnen na de in-company training direct aan de slag.

Het aantal warmtepompen dat in woningen wordt toegepast, neemt elk jaar toe. Een belangrijke reden hiervoor zijn de Europese en nationale doelstellingen met betrekking tot energiebesparing en CO₂-reductie. Daarbij heeft de bewoner met een warmtepomp als opwekker het voordeel dat hij kan koelen in de zomerperiode en een lager energiegebruik heeft. Wat de juiste randvoorwaarden zijn en waaraan een goed ontwerp moet voldoen, staat beschreven in ISSO-publicatie 72 ‘Ontwerpen van individuele en klein elektrische warmtepompsystemen’ en ISSO-publicatie 73 ‘Ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars’. De in-company training is op deze publicaties gebaseerd.

Inhoud in-company training

  • Concepten van individuele warmtepompinstallaties aangesloten op een verticale bodemwarmtewisselaar
  • Randvoorwaarden voor de woning
  • Benodigd oppervlak voor de verticale bodem warmtewisselaar
  • Eigenschappen van verschillende water/water warmtepompen
  • Ontwerpaspecten verwarmingsinstallatie en warmtapwaterinstallatie
  • Ontwerpaspecten verticale bodemwarmtewisselaars
  • Beheer en onderhoud

Basis voor de in-company training

Trainingsduur

1 dag

 

Uw wensen

Zijn er onderwerpen waar u dieper op in wilt gaan? Zo ja, klik dan hier om uw wensen kenbaar te maken.

Minimum aantal deelnemers: 8

Maximaal aantal deelnemers: 15

vanaf 15 deelnemers verdeling in meerdere groepen

Doelgroep(en): Installateur

Deze training is gemaakt voor: installatieontwerpers die (mee)werken aan de realisatie van individuele verwarmingsinstallaties in woningen.

Stel een vraag over deze bijeenkomst of geef aan op welke onderwerpen u dieper in wilt gaan.

Bijeenkomst: Individuele warmtepompen in woningen


Terug