Spring naar hoofd-inhoud

Legionellaveilig beheren van koeltorens Risico Analist

Doelgroep(en): Installateur Adviseur
Soort bijeenkomst:

Voor het goed kunnen volgen van deze in-company training heeft u de basis training 'Legionellaveilig beheren van koeltorens (basis)' nodig.

Centraal in deze in-company training staat het legionellaveilig en milieuverantwoord beheer binnen de wettelijke voorschriften van koeltorens en luchtbevochtigers anno 2015. Verder wordt ingegaan op ISSO-Publicatie 55.3 Legionellapreventie in koeltorens en luchtbevochtigers, de risico-analyse en het beheersplan.

Inhoud van de in-company training

Dag 1

 • Risicocomponenten in koeltoreninstallaties en luchtbevochtigers - en bevochtiging
 • Koeltorenwater en waterchemie
 • Waterbehandelingsstrategieen
 • Organisatie van het beheer
 • Toezicht op het beheer
 • Lozen van spuiwater
 • Informatievoorziening 

Dag 2

 • Schouwen van een koeltorensysteem op locatie
 • Interview met verantwoordelijk beheerder en legionella-eindverantwoordelijke op locatie
 • Toelichting voor het maken van een risico-analyse van het betreffende systeem
 • Toelichting voor het schrijven van een beheersplan
 • Implementatie van logboek en beheersplan in de klant-organisatie
 • Toelichting bij opdracht voor het schrijven van het beheersplan

Tussen dag 2 en 3 wordt u op afstand begeleid bij het opstellen van het beheersplan. Dit plan dient u (ruimschoots) voor dag 3 ter beoordeling in te leveren bij de docent.

Dag 3 (halve dag)

 • Bespreken van de opgestelde beheersplannen.
 • Uitwisselen van praktijkervaringen.
 • Uitreiken certificaten.

Basis voor de in-company training 

Trainingsduur

2,5 dag

U ontvangt na deelname in-company training:

 • Bij voldoende resultaat ontvangt u een ISSO-certificaat voor risico-analyse
 • U ontvangt het model risico-analyse en een beheersplan voor natte koeltorens

Uw wensen

Zijn er onderwerpen waar u dieper op in wilt gaan? Zo ja, klik dan hier om uw wensen kenbaar te maken.

Minimum aantal deelnemers: 8

Maximaal aantal deelnemers: 15

vanaf 15 deelnemers verdeling in meerdere groepen

Doelgroep(en): Installateur Adviseur

Deze training is gemaakt voor: risicoanalisten, medewerkers van waterbehandelingsbedrijven, fabrikanten adviesbureaus.

Stel een vraag over deze bijeenkomst of geef aan op welke onderwerpen u dieper in wilt gaan.

Bijeenkomst: Legionellaveilig beheren van koeltorens Risico Analist


Terug