Spring naar hoofd-inhoud

Energieprestatie

Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 en BENG van kracht. Dit roept veel vragen op bij adviseurs. Bijvoorbeeld: hoe word je vakbekwaam EP-adviseur? Welke instanties zijn betrokken bij de nieuwe bepalingsmethode, en waar vind je welke informatie? Op deze pagina geven we een overzicht. 

Wegwijzer

De diverse routes richting vakbekwaam EP-adviseur*

*Deze infographics zijn gebaseerd op de notitie ‘Examens Energieprestatie, overzicht van de examens Energieprestatie in nieuwe stelsel NTA8800’. Dit document is hier te downloaden. 

Overige berichtgeving en links

2019

2018

2016

2015

Interpretatiedocumenten

EPA-W / ISSO-PUBLICATIE 82.1
Onderstaand een overzicht met relevante informatie voor EPA-W:

Versie 2015 / Methode 2014

 

  ______________________________________________________________

Maatwerkadvies EPA-W / ISSO-PUBLICATIE 82.2
Onderstaand een overzicht met relevante informatie voor EPA-W maatwerkadvies:

______________________________________________________________

EPA-U / ISSO-PUBLICATIE 75.1
Onderstaand een overzicht met relevante informatie voor EPA-U:

Versie 2014 / Methode 2013

   ______________________________________________________________

Examens Energielabel en Energie-Index
Onderstaand een overzicht met relevante informatie voor examens omtrent het Energielabel:

   ______________________________________________________________

Databank gecontroleerde verklaringen (BCRG)
Eén van activiteiten van Bureau CRG  is het beheer van de Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen. Deze databank is bedoeld voor de registratie van producten en systemen waarvan de energieprestatie objectief is vastgesteld. Het zijn de producten en systemen die hun claim van de energieprestatie naar oordeel van het College Gelijkwaardigheid Energieprestatie voldoende hebben onderbouwd.

De gegevens uit de databank worden bijvoorbeeld gebruikt door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeenten om na te gaan of de energetische claim van een product/systeem, gebruikt in de EPC berekening, correct is. De EPA-adviseurs gebruiken de verklaringen van de opgenomen producten voor het opstellen van een energielabel en het opstellen van een energiebesparingsadvies. Gebouweigenaren gebruiken de gegevens om na te gaan welke producten/systemen zij willen toepassen bij het verbeteren van de energetische prestatie van het gebouw. Klik hier om naar de databank gecontroleerde kwaliteitsverklaringen te navigeren.

  ______________________________________________________________

 

Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau

 

Achtergrondinformatie EPA

Diensten onder certificatie, schema Energielabel EPA-W 2015
Energievademecum