Spring naar hoofd-inhoud

Biomassagestookte Installaties

Doelgroep(en): Installateur Adviseur
Soort bijeenkomst:

Biomassagestookte installaties trekken de aandacht van de markt. Deze vorm van warmtelevering is een goed antwoord op de stijgende prijzen van aardgas en de wens om de energievoorziening te verduurzamen. Hoe werkt het principe van biomassagestookte installaties? Dat krijgt u in deze in-company training mee. Ook wordt u voorbereidt op het CITO examen.

Biomassagestookte installaties hebben sterke voordelen. Zo kunnen biomassagestookte ketels modulerend en vraaggestuurd worden ingezet (in tegenstelling tot bijvoorbeeld zonnecollectoren). Ook zorgen biomassagestookte ketels voor een verbetering van de energie- of energielabels van gebouwen. Daarbij leidt een goede toepassing van biomassa tot CO2-besparing en tot groei van de lokale economie en werkgelegenheid.

Verdubbeling van afname
De voordelen van Biomassagestookte installaties verklaart de groeiende aandacht voor deze relatief jonge techniek. De afname is de afgelopen vijf jaar verdubbeld van circa 1.000 naar circa 2.000 installaties. Het marktpotentieel stijgt nog eens extra door de subsidieregelingen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

Stop met experimenten
Over de techniek van biomassagestookte installaties is nog relatief weinig bekend. Hierdoor gaan professionals experimenteren, met alle gevolgen van dien. Met deze in-company training krijgt u een goede basiskennis over de materie. Het maakt u bewust van belangrijke overwegingen en van specifieke aspecten in het programma, het ontwerp, de realisatie en de inpassing. Als vanzelfsprekend voorkomt of beperkt een goede werkwijze meerkosten of technische compromissen.

Inhoud in-company training

  • houtgestookte installaties (stukhout, houtpellets, houtsnippers, briketten)
  • vaststellen van de warmtevraag (bestaande bouw, nieuwbouw, met of zonder warmtapwater, jaarbelastingduurkromme)
  • mono- of bivalente installaties
  • brandstoffen (verbrandingswaarde, samenstelling, vochtgehalte)
  • installatiecomponenten (brandstoftoevoer, asafvoer, rookgasafvoer, rookgasreiniging)
  • vergunningen
  • in bedrijf stellen (inspectie)
  • onderhoud en beheer

De in-company training is ook een voorbereiding op het CITO examen.

De nadruk ligt op factoren die een specifieke uitvoeringswijze vereisen van de brandstofopslag, brandstoftoevoer, verbrandingstechnologie en asafvoer. De hydraulische aspecten zijn grotendeels vergelijkbaar met die van gasgestookte installaties en worden als bekend verondersteld. De kennis is mede gebaseerd op het ISSO 'Handboek HBbio Biomassaverbrandingsinstallaties'

Basis voor de in-company training  

Trainingsduur

2 dagen

Uw wensen

Zijn er onderwerpen waar u dieper op in wilt gaan? Zo ja, klik dan hier om uw wensen kenbaar te maken.

Prijs: op aanvraag

Minimum aantal deelnemers: 8

Maximaal aantal deelnemers: 15

vanaf 15 deelnemers verdeling in meerdere groepen

Doelgroep(en): Installateur Adviseur

Stel een vraag over deze bijeenkomst of geef aan op welke onderwerpen u dieper in wilt gaan.

Bijeenkomst: Biomassagestookte Installaties


Terug