Spring naar hoofd-inhoud

Hydraulische schakelingen voor verwarmen en koelen (Masterclass Hydraulica)

Doelgroep(en): Installateur Adviseur
Soort bijeenkomst:

In deze vijfdaagse in-company training leert u systematisch een complete hydraulische schakeling samen te stellen. Ook leert u het beoordelen van een vollast en deellastgedrag van een hydraulische schakeling. U bent snel in staat fouten in bestaande hydraulische schakelingen op te sporen en deze te verbeteren.

Het belang van een goed hydraulische ontwerp van een hydraulische schakeling is groot, mede door energiezuinige technieken, zoals warmtepompen en energieopslag in de bodem. In dit kader sluit de in-company training precies aan op de wettelijke verplichte kwaliteitsborging voor hydraulische schakelingen van bodemenergiesystemen.

Inhoud van de in-company training

Dag 1: hydraulische modulen voor verwarmen en koelen

 • Hydraulische modulen en hun eigenschappen (PowerPoint)
 • Uitleg ISSO-toolkit thermische en hydraulische berekeningen
 • Tekenen van gebruiker- en opwekkermodulen (PowerPoint met oefening)
 • Tekenen hydraulisch en thermisch gedrag modulen (PowerPoint met oefening om zonder rekenen een bedrijfskarakteristiek te tekenen)
 • Bepalen van de stroming in een kortgesloten verdeler verzamelaar (PowerPoint met oefening)
 • Tekenen hydraulisch principe schema’s volgens het waterval principe (PowerPoint met oefening).
 • Eenvoudige thermische en hydraulische berekeningen (PowerPoint met oefening)

Dag 2: componenten en dimensioneren hydraulische schakeling

 • Definitie Autoriteit gebruiker modulen (PowerPoint)
 • Inpassen Hr-ketel in bestaande installatie (PowerPoint: animatie)
 • Parallel of serie schakelen opwekkers (PowerPoint)
 • Overdrachtskarakteristiek van een te regelen proces (PowerPoint)
 • Toepassing en berekening van buffervaten (PowerPoint)
 • Toerengeregelde pompen (PowerPoint)
 • Drukverschil regeling en plaats drukopnemers (PowerPoint)
 • Thermisch gedrag van warmtewisselaars (PowerPoint)
 • Uitwerking huiswerkopdracht dag 1
 • Samenstellen opwekkingsinstallatie met WP en ketel (PowerPoint met oefening)
 • Berekening ontwerpvolumestromen opwekkingsinstallatie (PowerPoint met oefening)
 • Berekening van een mengtemperatuur (PowerPoint met oefening)
 • Berekening vermogen en regelbereik van een lucht voorverwarmer met warmtewiel (PowerPoint met oefening)
 • Volgorde regeling hydraulische schakeling voor verwarmen met toerengeregelde pomp (PowerPoint met oefening)
 • Huiswerkopdracht: thermisch rekenen aan een hydraulische schakeling

Dag 3: hydraulische schakeling met warmtekrachtkoppeling (WKK)

 • Hydraulisch schakelingen met warmtekrachtkoppeling WKK volgens ISSO-publicatie 96 (PowerPoint)
 • Te selecteren gebruiker modulen afgiftesysteem (PowerPoint met oefening)
 • Inpassen warmtekrachtunit in een opwekkermoduul (PowerPoint met oefening)
 • Bepalen van de automatische werking (PowerPoint met oefening)
 • Voorbeeldbeschrijving van de automatische werking (functioneel ontwerp)(PowerPoint)
 • Uitwerking van de huiswerkopdracht dag 2
 • WKK-installatie, voorbeeld  1: bestaande installatie (PowerPoint met oefening)
 • WKK-installatie, voorbeeld  2: nieuwe installatie (PowerPoint met oefening)
 • Huiswerkopdracht: uitwerken van een hydraulische schakeling

Dag 4: hydraulische schakeling met WKO

 • Hydraulische schakelingen WKO installaties volgens ISSO-publicatie 39 (PowerPoint)
 • Koude laden met warmtepomp hydraulische schakeling en regeling (PowerPoint met oefening)
 • Hydraulische schakeling WKO onder de grond (PowerPoint met oefening)
 • Voorbeeld  functionele beschrijving koude laden ten behoeve van de automatiseerder (PowerPoint)
 • Uitwerking van huiswerkopdracht dag 3
 • WKO-installatie voorbeeld 1: bestaande installatie (PowerPoint met oefening)
 • WKO-installatie voorbeeld 2: nieuwe installatie (PowerPoint met oefening)
 • Huiswerkopdracht: gegeven een systeemconcept met WKO. Uitwerken hydraulische schakeling met dimensioneren

Dag 5: hydraulische schakeling met WKO en procesengineering

 • Procesengineering volgens ISSO-publicatie 95 (PowerPoint).
 • Hydraulische schakeling voor koude ontladen met WKO (PowerPoint met oefening).
 • Uitwerking van de huiswerkopdracht dag 4.
 • Procesengineering met eenvoudig voorbeeld 1: twee warmtepompen parallel geschakeld (PowerPoint met oefening).
 • WKO-installatie met procesengineering voorbeeld 2: koude laden met droge koeler (PowerPoint met oefening).
 • WKO-installatie met procesengineering voorbeeld 3: koude levering met WKO-installatie en koelmachine (warmtepomp) (PowerPoint met oefening).

Basis voor de in-company training

Trainingsduur

5 dagen (1 trainingsdag per week)

Wie gingen u voor?

Strukton Worksphere / Heijmans / Unica / KIN Installatiebedrijven / Homij / Nederlandse / Gasunie / Loohuis / ROC / Deltion College.

 

Uw wensen

Zijn er onderwerpen waar u dieper op in wilt gaan? Zo ja, klik dan hier om uw wensen kenbaar te maken.

Minimum aantal deelnemers: 8

Maximaal aantal deelnemers: 15

vanaf 15 deelnemers verdeling in meerdere groepen

Doelgroep(en): Installateur Adviseur

Installatieontwerpers die zich bezig houden met het ontwerp of beheer van hydraulische schakeling in utiliteitsgebouwen.

Stel een vraag over deze bijeenkomst of geef aan op welke onderwerpen u dieper in wilt gaan.

Bijeenkomst: Hydraulische schakelingen voor verwarmen en koelen (Masterclass Hydraulica)


Terug