Spring naar hoofd-inhoud

De wereld verandert en daarmee ook de werkwijze van ISSO

ISSO ondergaat een flinke transitie. Aan de buitenkant is dat nu te zien aan het nieuwe logo en een nieuwe huisstijl.  Maar dat is de cosmetische transitie. Nog belangrijker is de verandering die de organisatie doormaakt en ook de wijze waarop ISSO haar diensten aanbiedt. “Als kennisclub zitten we middenin een transitie die niet alleen noodzakelijk is, maar uiteindelijk ook beter aansluit bij de wensen van onze kennisgebruikers en partners”, zegt Rob van Bergen, algemeen directeur van ISSO. “En omdat de hele bouw- en installatiesector in transitie is, zien we veel parallellen met de wereld om ons heen.”

De verandering bij ISSO wordt verbeeld als een reis van_naar. Het kennisinstituut is als het ware onderweg van de oude naar de nieuwe wereld. “Onze missie hebben we scherp geformuleerd. Wij blijven bezig met het ontwikkelen en delen van valide kennis met de professionals in de gebouwde omgeving. Maar het is de wijze waarop, die verandert”, zegt Van Bergen. Aan de hand van drie metaforen kan hij dit goed illustreren. “Van tank naar Tesla, als metafoor voor de verandering van onze organisatie en aanpak. Van Winkler Prins naar Wikipedia, waarmee we aangeven dat de wijze waarop we kennis ontsluiten sterk verandert. En van patent naar open source, om duidelijk te maken dat wij naar een open omgeving gaan, waarin de ervaringen van de kennisgebruiker centraal staan. Een houding waarin we niet alleen ‘zenden en informeren’, maar ook samen kennis ontwikkelen, valideren en toepassen.”

Open, beter en meer service

Andere tijden vragen om een ander ISSO, zo luidt het motto dat de organisatie heeft omarmd. “Als we relevant willen blijven, moeten we het anders aanpakken; open, beter en met meer service. Meer gericht op samenwerking, in plaats van dat wij zelfstandig alle projecten uitvoeren en naar de markt brengen. Wat hetzelfde blijft, is dat we nog steeds gaan voor beter weten en beter bouwen. Met als resultaat: beter leven.”
Van Bergen geeft aan dat, op basis van al die veranderingen, ISSO als een platform gaat werken. “Dat wil zeggen dat wij veel meer interactie gaan faciliteren. Concreet komt dat neer op het samen met partners & professionals ontwikkelen van kennis, het meer in samenspraak aanbieden en onderhouden van rekentools, en bijvoorbeeld opleidingen faciliteren met kennis, zodat zij up-to-date kunnen zijn. We gaan dus niet alleen maar aanbieden en zenden, maar we staan open voor en bieden antwoorden op wensen en behoeftes die de markt ons voorlegt.”

Partners en professionals

Om tot deze werkwijze te komen, is ISSO druk bezig om de hele keten om haar heen te verzamelen. “We weten inmiddels dat er betere en nieuwe manieren zijn om kennis te ontsluiten en mensen te helpen. Wij willen de kennisprovider zijn die de kennis op alle soorten manieren in de bedrijfsprocessen van onze partners kan toepassen. De wijze waarop is sterk afhankelijk van de manier waarop die partners de kennis gebruiken. Wij werken samen met partners en professionals aan kennisontwikkeling en verspreiding.”
ISSO onderscheidt verschillende vormen van samenwerking en bij elke vorm hoort een eigen ‘label’. 

  • De ISSO Professional is een deskundige die, op welke manier dan ook, bijdraagt aan kennisontwikkeling, en aan het toepassen en delen van kennis als manier om het vakmanschap op peil te houden.
  • De ISSO Partner wisselt ervaringen en kennis uit met ISSO en met andere kennispartners op basis waarvan nieuwe kennis kan worden ontwikkeld. De gezamenlijke doelstelling is het niveau in de sector verhogen en een omgeving creëren waarin we beter bouwen én leven.
  • Validated by ISSO is een label voor organisaties die kennis gebruiken dat door ISSO is gevalideerd. Als een kennisproduct voorzien is van dit label dan kunnen marktpartijen erop vertrouwen dat het om objectieve en getoetste informatie gaat.
  • Powered by ISSO is een label voor partners die bijvoorbeeld hun opleidingen, examens, producten en kennis voeden met de kennis van ISSO. Het gaat om door ISSO gevalideerde vakkennis die een betrouwbare basis vormen.

Nieuwe labels

Met deze zichtbare labels kunnen professionals laten zien dat ze onze kennis toepassen. En daar zijn we trots op!

Anders kan!

ISSO draait om verandering. Omdat we weten dat het anders kan. Omdat we erin geloven dat het beter kan. Daarom ontwikkelen we samen kennis, die we weer delen. Zo zorgen we er samen voor dat het ANDERS KAN!

Heb je vragen, wil je meer weten? Neem contact met ons op! We vertellen je graag meer! 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief