Spring naar hoofd-inhoud

Kennispartners

Eén van de doelstellingen van ISSO is de kwaliteit van de installatiesector structureel op een hoger niveau te brengen. Daar draagt het concept ISSO-Kennispartner aan bij. Samen bereik je meer. Daarom faciliteert ISSO een platform voor bedrijven die staan voor kwaliteit en graag samen bijdragen aan het verhogen van de kennis en daarmee de kwaliteit in de sector.

ISSO-Kennispartners: platform voor samenwerking >>

ISSO-panel

Denk met ISSO mee
We zijn op zoek naar enthousiaste panelleden werkzaam bij:

  • Kleine, middelgrote of grote installatiebedrijven
  • Adviesbureaus
  • Onderwijsinstellingen (MBO+ en HBO)
  • Gemeenten
  • Woningbouwcorporaties
  • Architectenbureaus.

Een technische achtergrond is niet noodzakelijk.

Uw mening
Uw inbreng gebruikt ISSO om de kwaliteit en het aanbod van nieuwe en bestaande producten en diensten te optimaliseren. Wij vragen u bijvoorbeeld wat u vindt van onze manier van kennisoverdracht, onze bijeenkomsten en onze websites. Ook campagnes leggen we aan u voor.

Uw tijd
Meedoen kost niet veel van u tijd. Enkele keren per jaar vragen we per e-mail uw mening.

Interesse?
Neem contact met ons op via isso@isso.nl.

Links

Bekijk de uitgebreide pagina met links

Validatie

Kwaliteitsbevestiging van uw product of dienst
Op uw verzoek kan ISSO een initiële audit uitvoeren op bepaalde onderdelen van uw bedrijf die op ISSO-kennis gebaseerd zijn. Een positief resultaat bevestigt ISSO met een kwaliteitscertificaat. Dit goed onderbouwde certificaat geeft uw potentiële klant enig houvast in het grote aanbod.

Lees verder over Validatie >>

Vertegenwoordigingen

ISSO is binnen en buiten de installatiesector verweven met een breed netwerk van organisaties. We nemen deel aan vele nationale en internationale platforms en commissies. Ons netwerk groeit continu.

EPBD
Europese normalisatie
Internationale contacten
Internationale normalisatie
Platform Binnenmilieu
Platform Duurzame Huisvesting