Spring naar hoofd-inhoud

ISSO-Kennispartner: platform voor kennis delen en overdragen

Eén van de doelstellingen van ISSO is de kennis van de installatiesector structureel op een hoger niveau te brengen. Daar draagt het concept Kennispartner als platform aan bij.

Een Kennispartner verbindt zich aan ISSO met tijd en geld. Daar staat onder meer promotie van uw bedrijf en gezamenlijk ontplooien van activiteiten tegenover.

Netwerk van kennis en kunde

Bedrijven die zich aansluiten, wisselen onderling en met ISSO kennis en ervaringen uit. Met die uitwisseling komen bedrijven vooruit. Zo bespreekt u op de jaarlijkse bijeenkomsten de sterktes en zwaktes in de sector. Daar kunt u weer goed op inspelen met uw producten en diensten. Ook kan het uitwisselen van kennis en ervaring bijvoorbeeld leiden tot een verbetering van bedrijfsprocessen. Daarnaast kijken we naar de uitwisseling van kennis

Stand van zaken

ISSO draagt actief bij aan de informatiebijeenkomsten. Zo wordt u door de
projectcoördinatoren als één van de eerste bijgepraat over de lopende en komende ISSO-projecten en onze ervaringen met de sector. Wij zetten onze kennis en ervaring graag in om u vooruit te helpen.

Gezamenlijke activiteiten

Samen kunnen Kennispartners activiteiten ontplooien waaruit voordeel valt te behalen. Wat denkt u bijvoorbeeld van het delen va n een stand op een vakbeurs of het organiseren van een interessant congres?