Spring naar hoofd-inhoud

Eén van onze doelstellingen is de kennis van de professional op een hoger niveau te brengen. Daar draagt de samenwerking met kennispartners aan bij. Een Kennispartner verbindt zich aan deze doelstelling met tijd en geld. Daar staat onder meer promotie van je bedrijf via onze kanalen en het gezamenlijk ontplooien van activiteiten tegenover.

Netwerk van kennis en kunde

Bedrijven die zich aansluiten bij de groep kennispartners, wisselen onderling en met ons kennis en ervaringen uit. Met die uitwisseling komen we samen vooruit. En uiteindelijk helpen we daarmee de professionals.
Zo bespreken we op de partnerbijeenomsten de actuele ontwikkelingen in de bouw- en installatietechniek en bij ISSO. Daar kun je weer goed op inspelen met eigen producten en diensten. Zo helpen we elkaar om samen beter te worden.

Gezamenlijke activiteiten

Samen kunnen Kennispartners activiteiten ontplooien waaruit voordeel valt te behalen. Zo staan we gezamenlijk bijvoorbeeld op de VSK beurs. Doordat we samen optrekken op dit soort events bundelen we onze krachten voor meer bezoekers en houden we de kosten laag.

 

Ook Kennispartner worden?

We vragen een vergoeding van alle Kennispartners voor:

  • Plaatsing van je bedrijfslogo in alle komende ISSO-publicaties
  • Plaatsing van je bedrijfslogo van je organisatie op de Kennispartner pagina op isso.nl
  • Vermelding van je logo in het nieuwsblad ISSO Info
  • Mogelijkheid tot opnemen van eigen nieuws in de ISSO Info
  • Je nieuwsberichten worden, wanneer mogelijk, door ons gedeeld via social media
  • Gebruik van het sublabel ‘ISSO Partner’ in communicatie-uitingen, op je website, op beurzen en in overige media
  • Deelname aan partner bijeenkomsten waar we alle partners bijpraten en ervaringen en deskundigheid uitwisselen
  • Mogelijkheid voor het gezamenlijk organiseren en verzorgen activiteiten, zoals beurzen

Deelname kost € 2.850,- per kalenderjaar.

Nadere informatie is vrijblijvend te verkrijgen bij Anneli van Kleven-Pijpers (a.vankleven@isso.nl, 010 – 206 59 69).