Spring naar hoofd-inhoud

LinksAirco-kenniscentrum.nl

Airco-Kenniscentrum.nl geeft de gebruiker een kijkje in de wereld van de luchtbehandeling, zoals in een encyclopedie.

Bezoek deze website

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid B.V.

De Databank wordt door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeenten gebruikt om na te gaan of de Energetische Claim van een product/systeem, gebruikt in de EPC-berekening correct is. De EPA-adviseurs gebruiken de verklaringen van producten opgenomen in de Databank voor het opstellen van een Energielabel en het opstellen van een Energiebesparingsadvies. De gebouweigenaren gebruiken de Databank om na te gaan welke producten/systemen zij willen toepassen bij het verbeteren van de Energetische Prestatie van het gebouw.

Bezoek deze website

CV Installateur

Deze website geeft informatie over CV- en/of verwarmingsinstallaties.

Bezoek deze website

E&W

Vakblad Intech Elektro & ICT is gericht op de elektrotechnische installatiebranche. Lezers van het blad zijn actief in de woningbouw, utiliteit, infratechniek, industrie en/of de particuliere sector.

Bezoek deze website

eLabel.info

Deze website bevat een FAQ en forum voor EPA-adviseurs.

Bezoek deze website

Installatienet.nl

De portal voor installerend en adviserend Nederland

Bezoek deze website

InstallatieTotaal

Magazine voor installerende bedrijven en adviseurs.

Bezoek deze website

ISSO-Kennisbank

ISSO-digitaal is de online bibliotheek van ISSO.

Bezoek deze website

ISSO-kenniskaarten

Een ISSO-kenniskaart bevat concrete informatie die de gebruikers kunnen inzetten bij de uitvoering en realisatie van projecten.

Bezoek deze website

Kenteq

Kennis- en adviescentrum Kenteq zorgt dat de maakindustrie in Nederland kan blijven beschikken over gekwalificeerde technische vakmensen.

Bezoek deze website

Kwaliteit voor Installaties Nederland

KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector. Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector.

Bezoek deze website

Legionellavraagbaak

De legionellavraagbaak van ISSO geeft antwoord op alle vragen over legionellapreventie voor leiding- en proceswaterinstallaties.

Bezoek deze website

Levensloopbestendig installeren

Deze ISSO-website informeert u over levensloopbestendige woningen en de bijbehorende installatietechniek.

Bezoek deze website

Meer met Minder

Meer Met Minder is de nationale energiebesparingsaanpak voor bestaande woningen en andere gebouwen. Doel van de aanpak is om bestaande woningen en gebouwen 20 tot 30% energiezuiniger te maken. Meer Met Minder is in 2009 officieel van start gegaan.

Bezoek deze website

NEN (Nederlands Normalisatie Instituut)

NEN is het Nederlands Normalisatie Instituut en begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze.

Bezoek deze website

NLingenieurs

NLingenieurs is de organisatie van Nederlandse advies- en ingenieursbureau's.

Bezoek deze website

NV Nederlandse Gasunie

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf en verzorgt het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland.

Bezoek deze website

NVDO

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud betrokken zijn en daarmee de Nederlandse onderhoudssector als ’s werelds beste helpt te presteren. De NVDO doet dit door in de sector een onafhankelijke positie in te nemen en alle relevante bedrijfssectoren met behulp van voorlichting, advisering, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling ten dienste te staan. De NVDO is een vereniging waar de leden zich, zowel als vertegenwoordiger van hun bedrijf of organisatie, als professional én als persoon, thuis voelen. Een NVDO lid heeft, op basis van zijn of haar individuele ‘know how’ en kunde, de bereidheid kennis en ervaring uit te wisselen met geïnteresseerden (leden en niet-leden).

Bezoek deze website

QBISnl

Kwaliteitsregister voor de bouw & installatiesector

Bezoek deze website

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Bezoek deze website

SBK (Stichting BouwKwaliteit)

SBK is een stichting waarin alle partijen uit de bouw zijn betrokken. SBK wordt ondersteund door de Harmonisatie Commissie Bouw (HCB), die onder meer de nationale beoordelingsrichtlijnen vaststelt.

Bezoek deze website

SBRcurnet

SBRcurnet is het kennisplatform voor bouw en vastgoed.

Bezoek deze website

SMI (Stichting Marktwerking Installatietechniek)

Stichting Marktwerking Installatietechniek, kortweg SMI, is een onafhankelijke organisatie die de belangen van de deelnemende installatiebedrijven behartigt bij aanbestedingsprocedures.

Bezoek deze website

Techniek Nederland

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, wil de leden op een professionele, slagvaardige en klantgerichte manier ondersteunen. Met duurzaamheid hoog in het vaandel. Voor de leden biedt UNETO-VNI een platform voor kennisuitwisseling. Op maatschappelijk, sociaal en economisch terrein is UNETO-VNI een toonaangevende speler in het publieke en politieke debat.

Bezoek deze website

TVVL

TVVL is de Technische Vereniging Voor Installaties in gebouwen.

Bezoek deze website

Verwarming en Ventilatie +

Vakblad Verwarming en Ventilatie + (VV+) is een vaktijdschrift voor hoger opgeleid personeel, werkzaam bij advies- en ingenieursbureaus, grote installatiebedrijven, productiebedrijven, overheden, industrie en groothandel. De lezers zijn beslissers bij grote installatieprojecten en betrokken bij opdrachtverstrekking, bestekplanning, advies, ontwerp, bouw, installatie en beheer.

Bezoek deze website

VV+

Vakblad Intech Klimaat & Sanitair is een vaktijdschrift voor de werktuigkundige installatiebranche. Lezers van het blad zijn actief in de woningbouw, utiliteit, infratechniek, industrie en/of de particuliere sector.

Bezoek deze website

Zorgplicht Legionellapreventie

Deze website is bedoeld voor collectieve leidingwaterinstallaties die vallen onder de Zorgplicht. De website is niet van toepassing op de prioritaire installaties, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels, campings e.d.  Dit programma genereert per gebouw een overzicht van maatregelen tegen legionellagroei en tegen terugstroming van verontreinigd water.

Bezoek deze website