Spring naar hoofd-inhoud

EPBD

EPBD staat voor Energy Performance of Buildings Directive, een voor alle lidstaten geldende EU-richtlijn.In de komende jaren krijgt de Nederlandse bouw- en installatiesector intensief te maken met de vernieuwing en uitbreiding van CEN EPBD-normen.

De Europese CEN-normen geven de procedures en bepalingsmethoden op het gebied van de energieprestatie van gebouwen die voldoen aan de EPBD. De normen die door de Europese Technische Comités (TC’s) van het Europese normalisatie-instituut CEN worden voorbereid, hebben een directe invloed op het ontwerp, de uitvoering en het beheer van installatiewerk van installateurs op het gebied van verlichting, gebouwautomatisering, verwarming, ventilatie en AC-systemen. Deze Europese normen vervangen op termijn de huidige Nederlandse normen.

Bepalende invloed van EPBD-normen
ISSO heeft invloed op die normen omdat zij actief deelneemt in meerdere werkgroepen en TC’s. Deze invloed laat zich al meer dan twintig jaar gelden. ISSO streeft naar EPBD-normen die aansluiten bij de geldende technische procedures en richtlijnen zoals die worden toegepast in de Nederlandse installatiepraktijk. Ook brengt ISSO de visie en de werkwijze van de Nederlandse installatiesector in Europa over het voetlicht. Wij richten ons daarbij in het bijzonder op een balans tussen eenvoud (eenvoudige methoden) en noodzakelijke nauwkeurigheid. Dit bespaart de installatiesector aanzienlijk in kosten.

Nieuwe generatie EPBD-normen
Door de initiatieven van ISSO kan zij in goed overleg met de EU-commissie en de EU-lidstaten werken aan een nieuwe generatie EPBD-normen. Deze nieuwe generatie moet onder meer geschikt zijn voor de ‘bijna nul-energie’ gebouwen. Dit vereist de volgende aanpassingen:
• Controleren of de rekenprocedures in de normen geschikt zijn voor software. ISSO verlangt bij iedere norm de levering van een Excel-file met de rekenregels; dat is handig voor ontwikkelaars en gebruikers van software.
• Zorgen dat de normen goed kunnen worden toegepast op bestaande bouw en nieuwbouw.
• Meer aandacht voor passief koelen en het beschrijven van de koelsystemen in het algemeen.
• Harmonisatie van inspectieprocedures voor verwarming, ventilatie en AC en waar nodig uitbreiding van de bestaande procedures voor ‘bijna nul-energie’ gebouwen waarbij duurzame energie technieken een belangrijke rol spelen.
• Het apart kunnen bepalen van de energieprestatie van de diverse installatieonderdelen (waaronder verwarming, ventilatie en AC).

Wanneer is het EPBD-project gereed?
Naar verwachting verschijnt eind 2015 of begin 2016 een publicatie. ISSO informeert de installatiesector over de eisen waaraan moet worden voldaan.

Europese websites en projecten
ISSO participeert in de Engelstalige website buildup.eu, een service op het gebied van de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD). De website is een informatieplatform voor deskundigen (professional, overheid, gebouwgebruiker en eigenaar) van de Europese lidstaten. Naar deze site wordt ook verwezen voor informatie over de activiteiten van CEN EPBD.

ISSO neemt deel aan:

Energy Performance Buildings Directive en de CEN TC 371 Program Committee
ISSO levert de voorzitter (Jaap Hogeling) voor deze TC. De TC coördineert het werk van de CEN TC’s op het gebied van Energieprestatie (TC 89, 156, 228, 247, 169) en is betrokken bij de coördinatie met ISO. Op termijn worden de CEN EPBD-normen overgenomen door de ISO TC 163 en 205. Om dit te coördineren, vindt er eveneens overleg plaats binnen een Joint Working Group ISO TC 163 en 205.

EPBD Recast
De EG-commissie heeft CEN een tweede mandaat gegeven voor de doorontwikkeling van de huidige set van CEN EPBD-normen die nu gebruikt wordt binnen Europa. Het doel is een zover mogelijke harmonisatie van procedures en bepalingsmethoden te bereiken op het gebied van de energieprestatie in gebouwen. Parrallel hieraan wordt geprobeerd via de ISO TC 163 en ISO TC 205 een soortgelijke benadering in ISO te realiseren.
 
ISSO volgt de werkzaamheden van verschillende andere CEN en International Standard Organisation (ISO) commissies. Daarbij gaat het om de CEN TC's op het gebied van:

  • CEN TC 130: Warmteafgifte radiatoren/convectoren.
  • CEN TC 195: Luchtfilters voor comfortdoeleinden in combinatie met ISO TC 142.
  • CEN TC 247: Gebouwbeheer, automatisering en regeling in combinatie met ISO TC 205.
  • CEN TC 164: Watervoorziening.
  • CEN TC 165: Sanitaire techniek en binnenriolering.
  • CEN TC 169: Licht en verlichtingssystemen in combinatie met ISO TC 205.
  • ISO TC 122: Ergonomie.
  • ISO TC 142: Cleaning Equipment for air and other gases (in relatie met CEN TC 195).

Bekijk alle vertegenwoordigingen >>