Spring naar hoofd-inhoud

Europese normalisatie

In nauwe samenwerking met NEN vertegenwoordigt ISSO het Nederlandse vakgebied in een aantal CEN Technische Comités (TC). CEN, de Europese vereniging van normalisatie-instituten, faciliteert en organiseert de totstandkoming van Europese normen. ISSO brengt de in Nederland geldende visie en werkwijze onder de aandacht van de Europese normcommissies. Het uiteindelijke doel is het tot stand brengen van Europese normen die zo efficiënt mogelijk in de Nederlandse installatiepraktijk kunnen worden toegepast. ISSO participeert actief in de volgende CEN TC’s:

 • CEN TC 371: Programma Commissie EPBD (Jaap Hogeling is voorzitter van deze TC).
 • CEN TC 89: Thermische eigenschappen van gebouwen.
 • CEN TC 156: Ventilatiesystemen in gebouwen.
 • CEN TC 228: Verwarmingssystemen in gebouwen.
 • CEN BT TF 206: CEN contribution to the EC lead market initiative on sustainable construction (een TC gericht op de horizontale coördinatie voor normen binnen CEN, rekening houdend met de 7 Basic Work Requirements voor de bouw en installatiesector). 

Alle CEN TC's zijn systeem georiënteerd en hebben tot doel om normen voor te bereiden, te onderhouden en verder te ontwikkelen. De normen zijn bedoeld voor onder meer berekening, ontwerp en beschrijving van de prestatie van gebouwen en installaties. De CEN TC's werken met werkgroepen (WG’s) die de specifieke normen voorbereiden. ISSO is vertegenwoordigd in meerdere van deze WG’s. De TC’s behandelen onderwerpen zoals:

 • Thermische eigenschappen van gebouwen.
 • Energieberekening en -prestatie van gebouwen.
 • Temperatuur- en koellastberekening voor gebouwen:
  • temperatuurberekening in gebouwen met en zonder koeling voor zomeromstandigheden
  • koellastberekening voor gebouwen 
  • energieberekening voor gebouwen met koeling.
 • Klimaatgegevens ten behoeve van berekeningen.
 • Ventilatiesystemen in gebouwen.
 • Luchttechnische apparaten en appendages.
 • Opleveringprocedure airconditioninginstallaties.
 • Eisen over het binnenklimaat.
 • Prestatiebeschrijving van luchtbehandeling systemen.
 • Richtlijnen voor de inspectie van luchtbehandelingssystemen.
 • Richtlijnen voor de inspectie van ventilatiesystemen.
 • Verwarming voor gebouwen.
 • Ontwerptechnische kwaliteitseisen voor verwarmingsinstallaties.
 • Installatietechnische kwaliteitseisen.
 • Dimensionering (warmteverliesberekening) en energieprestatieberekening voor verwarmingsinstallaties.
 • Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement en de warmteverliesberekening.
 • Methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting.

De werkzaamheden voor de CEN-groepen TC 89, TC 156 en TC 228 worden financieel mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland en NEN.

Bekijk alle vertegenwoordigingen >>