Spring naar hoofd-inhoud

Platform Duurzame Huisvesting

Het Platform Duurzame Huisvesting, opgericht door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), wil de bestaande gebouwenvoorraad verduurzamen. Daartoe stimuleert zij de noodzakelijke samenwerking binnen de huisvestingsketen. Uiteraard heeft ook ISSO zich bij dit platform aangesloten. Kijk voor nadere informatie op www.platformduurzamehuisvesting.nl

Bekijk alle vertegenwoordigingen >>