Spring naar hoofd-inhoud

Privacy Statement ISSO

Datum: 25-05-2018

 

1. Algemeen

In dit privacystatement is te lezen welke persoonsgegevens ISSO van u verwerkt en waarom ISSO dit doet.

ISSO vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens en privacy om te gaan. Daarom doen wij er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en veilig verwerkt en worden alleen verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming van ISSO. De functionaris ziet erop toe dat de verwerking binnen ISSO in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op alle gegevens die ISSO verwerkt voor het leveren van diensten en producten en op alle gegevens die ontstaan door gebruik te maken van de ISSO website, ISSO-KennisBank en de SBR website.

3. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Stichting ISSO, gevestigd te Rotterdam aan het Weena 505 (3013 AL) (hierna te noemen: ‘ISSO’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens  die binnen het toepassingsbereik van dit privacystatement vallen.

Het kan zijn dat we een specifiek privacystatement hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt het specifieke privacystatement.

4. Uitleg en opbouw van dit privacystatement

In dit privacystatement beschrijven we welke persoonsgegevens ISSO van u verwerkt en voor welke diensten en doeleinden we dat doen. Ook leggen we in dit privacystatement uit wat deze verwerkingen precies inhouden.

Voor sommige diensten van ISSO zal u expliciet toestemming moeten geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

5. Gegevens en doeleinden

5.1 Afnemen van producten en diensten

Wat houdt dit doel in?

Producten en diensten kunt u via het online aanvraagformulier op de ISSO-KennisBank of per mail afsluiten. Wanneer wij uw aanvraag ontvangen, verwerken wij uw gegevens om het product of dienst te kunnen afsluiten, administreren en uit te leveren.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken gegevens zoals uw NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres.

5.2 Functionaliteiten van de door ISSO beheerde websites

Wanneer u de ISSO website, ISSO-KennisBank of de SBR website bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van u met als doel om de functionaliteiten van deze online dienst te bieden en deze technisch te beheren. 

Wat houdt dit doel in? 

Wanneer u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, verwerken wij uw technische gegevens om de functionaliteiten van de websites en apps te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en appbeheerders in staat om de websites en apps te beheren en te verbeteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Om te zorgen dat u informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we ook cookies. Voor meer informatie over de door ISSO gebruikte cookies, zie 6.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina's, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee u surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie.

5.3 Features van de door ISSO beheerde websites

Wanneer u bepaalde features van de ISSO website, ISSO-KennisBank of de SBR website gebruikt, verwerken wij een aantal gegevens van u met als doel om deze features correct te laten werken en deze technisch te beheren. Voorbeelden van deze features zijn het gebruik van de PDF-functionaliteit, het plaatsen van opmerkingen en het geven van scores.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken uw KennisID-id, KennisID-schermnaam en e-mailadres. 

5.4 Voeren financiële administratie 

Wat houdt dit doel in?

Wanneer u producten of diensten afneemt van ISSO, sturen we u per e-mail of per post een factuur hiervoor. Zodra u deze rekening hebt betaald, administreren we deze betaling.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we uw NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie.

5.5 Klantcontact en vragen

Wij bieden u graag een zo goed mogelijke service. Om contact met u te kunnen onderhouden, vragen te beantwoorden of klachten in behandeling te nemen, verwerken we uw gegevens.

Wat houdt dit doel in?

U kunt via verschillende kanalen (ISSO website, per e-mail, telefoon) contact met ons opnemen. Om uw vragen te beantwoorden zullen wij uw persoonsgegevens verwerken.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie over uw vraag en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

5.6 E-mail/marketingactiviteiten, opvolging en alerts

Wat houdt dit doel in?

Als u klant van ons bent, kunnen wij u via post of e-mail benaderen met nieuwsbrieven en productaanbiedingen. We kunnen u dan service verlenen en sturen u aanbiedingen of informatie over de producten en diensten van ISSO. U kunt zich hiervoor te allen tijde voor afmelden via de link onder aan de e-mail, u ontvangt dan geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we uw naam en contactgegevens (e-mailadres en/of woonadres).

5.7 Trendanalyse

Op basis van geaggregeerde informatie doet ISSO onderzoek naar trends in het gebruik van haar diensten en platformen. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij uw gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren.

Wat houdt dit doel in?

ISSO onderzoekt trends door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om dienstverlening en processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Gegevens over het gebruik van de ISSO diensten (zoals website en KennisBank).

6. Cookies

De websites van ISSO maken gebruik van cookies. Hiermee kunnen we onze online diensten en producten up-to-date houden en op een juiste manier verder ontwikkelen. Dankzij deze functionele cookies kunnen wij de functionaliteiten van de webshop correct faciliteren, het inloggen vergemakkelijken en / of uw voorkeuren en instellingen onthouden.

Tevens worden cookies voor het gebruik van Google Analytics geplaatst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en inzichten te verkrijgen over hoe bezoekers de kennisbank gebruiken. Denk hierbij aan data zoals hoe vaak, wanneer en hoe lang bezoekers de kennisbank bezoeken. Hiermee kunnen we onze websites optimaliseren, waardoor de gebruikerservaring van bezoekers verbeterd kan worden. De Google Analytics cookies zijn volledig geanonimiseerd. Hiermee blijft de privacy van de bezoeker gewaarborgd.

U kunt de cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan een negatief effect hebben op de functionaliteiten van de kennisbank. Mocht u later wensen geen cookies actief te hebben, dan kunt u deze verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Maar wat zijn cookies eigenlijk?

Cookies zijn simpele kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer of browse-apparaat. Cookies kunnen uw apparaten niet beschadigen. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je de browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden uitgelezen. Aan de hand van cookies kunnen wij u herkennen als u deze weer bezoekt.

Wat doen cookies?

Cookies hebben verschillende functies. Websites gebruiken cookies ook om bij te houden hoeveel bezoekers er op een site komen en om te kijken welke onderdelen en functionaliteiten van een website goed functioneren en welke niet.

Weten cookies wie ik ben?

Nee. Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens kent een cookie niet en kan er vanuit privacy oogpunt niets mee. Ze onthouden alleen uw bezoekgedrag op het internet.

7. Verstrekking aan derden

ISSO schakelt voor de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in, zoals postverzending, hostingdiensten, softwareontwikkeling etc. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft ISSO de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

ISSO verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

8. Beveiligingsmaatregelen

ISSO heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. ISSO gaat zorgvuldig om met uw gegevens.. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, encryptie van wachtwoorden, encryptie van overige data en beveiligde servers.

Wij adviseren u ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en uw inloggegevens en persoonsgegevens niet publiekelijk te delen.

9. Overgang van overneming

Bij ontwikkeling of wijziging van omstandigheden rondom ISSO, kan het voorkomen dat een of meerdere onderdelen van de onderneming overgedragen worden aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal ISSO u hierover tijdig informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan ISSO richten.

10. Wijzigingen

Het privacystatement van ISSO kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement vindt u altijd op onze website. Dit privacystatement is op 25 mei 2018 het laatste gewijzigd. Wij raden u aan om dit statement goed en regelmatig door te nemen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

De wijzigingen kunnen via het ISSO-platform/site of per e-mail bekend worden gemaakt.

11. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

ISSO bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert of anonimiseert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Mocht u vragen en/of verzoeken hebben om gebruik te maken van uw recht van inzage, correctie of verwijdering, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken middels onderstaande contactgegevens. 

 

Stichting ISSO

Postbus 577
3000 AN  Rotterdam 

(010) 206 59 69

privacy@isso.nl