Spring naar hoofd-inhoud

BIMplement

Om aan de BENG-eisen te kunnen voldoen, is het nodig de kloof tussen de ontworpen (voorspelde) en de werkelijke prestaties van gebouwen te dichten. Dat geldt voor zowel de energie-efficiëntie van het gebouw als de kwaliteit van het binnenmilieu. Technische vakkennis die op tijd in het bouwproces onder de aandacht wordt gebracht van de betrokken vakmensen draagt daaraan bij, alsmede het terugvoeren van vakkennis naar de engineering. Om dit te realiseren is in BIMplement gebruik gemaakt van BIM implementatie coaching en op maat on-the-job bijscholing.

In BIMplement heeft ISSO een in BIM toepasbaar kwalificatie raamwerk ontwikkeld dat beschrijft hoe benodigde en beschikbare competenties, vaardigheden en kennis te koppelen zijn aan het BIM-model, het bouwproces en de betrokken actoren. Huygen heeft dit aangevuld met een matrix waarmee bedrijven snel hun ontwerp en realisatie proces kunnen analyseren om zo op de juiste momenten proactief te trainen en instrumenten voor kwaliteitsborging in te zetten. Vanuit de Franse partners is er een uitgebreide set aan BIM-trainingsmodules ontwikkeld en een handige vragenlijst waarmee in bouwteams de BIM-volwassenheid en de kennisniveaus rond ventilatietechniek en luchtdichting in kaart kan worden gebracht. Alle BIMplement-oplossingen zijn deelbaar en herbruikbaar voor bouw- en installatiebedrijven.

In de praktijk

Bovenstaande hulpmiddelen zijn door de Nederlandse BIM-coach Jaap Kolk ingezet bij een bouwbedrijf (Heembouw) en een installatiebedrijf (ULC). Bij het bouwbedrijf is onderzocht hoe de aansluiting van een dak luchtdicht gerealiseerd kon worden. Hierbij is in dialoog met de dakdekkers en het BIM-team het gebruikte detail omgezet in een aan het BIM te koppelen stap-voor-stap serie van detailtekeningen. Vervolgens is deze aanpak in twee projecten door Heembouw zelfstandig in de praktijk gebracht.  

Bij het installatiebedrijf is onderzocht hoe het aanbrengen van manchetten voor brandwering en luchtdichting van ventilatiekanalen verbeterd kon worden. Door optimalisatie van het modelleringsproces, in dialoog met betrokken vakmensen, is het nu altijd zeker dat de plaatsing van de kanalen en de grootte van de geboorde doorvoering passen bij de te gebruiken manchetten en dat er voldoende vrije ruimte voor afwerking is.

Als laatste heeft ISSO gewerkt aan het benutten van BENG-details in BIM. Hierbij is onderzocht hoe we voor vakmensen stap voor stap animaties kunnen maken, hoe deze in BIM viewers gebruikt kunnen worden en hoe we relevante ISSO kennis aan de details kunnen koppelen.

 

Europees consortium

De Europese partners betrokken bij BIMplement zijn: 

 • Alliance Villes Emploi, Frankrijk
 • Astus Construction, Frankrijk
 • Regioninis inovaciju vadybos centras, Litouwen
 • Lietuvos statybininku asociacija, Litouwen
 • Instituto Valenciano de la Edificacion, Spanje
 • Mostostal Warszawa S.A., Polen
 • Conseil des architectes d'Europe, België
 • Huygen, Nederland
 • ISSO, Nederland

Team

Het ISSO projectteam betrokken bij BIMplement bestaat uit:

 • Jan Cromwijk, j.cromwijk@isso.nl
 • Jaap Kolk heeft het team versterkt als BIM-coach vanuit Building Changes