Spring naar hoofd-inhoud

BUSLeague

BUSLeague is een 30 maanden durend internationaal project dat in september 2020 van start is gegaan. Het team bestaat uit twaalf leden uit zeven EU-lidstaten. ISSO en Universiteit Twente vertegenwoordigen Nederland. 

Het algemene doel van BUSLeague is de vraag naar en het aanbod van duurzame energie-vaardigheden in de bouwsector te vergroten. Het BUSLeague-team doet dat enerzijds door marktspelers uit te dagen om kwaliteit te eisen van geschoolde vakmensen, en anderzijds door vakmensen te stimuleren zichzelf bij te scholen.

De noodzaak om de bouwsector bij te scholen, om zo hoogwaardige BENG-gebouwen en vergaande energierenovaties op te kunnen leveren, wordt sinds 2010 gezien als een van de belangrijkste uitdagingen voor de bouwsector. Via het eerdere BUILD UP Skills-initiatief en de daaruit voortvloeiende projecten op het gebied van energietransitievaardigheden zijn binnen de EU-lidstaten al belangrijke successen geboekt. Het consortium van BUSLeague bestaat uit ervaren partners die ook eerder al samenwerkten aan BUILD UP Skills-projecten.

 

Erkende kwaliteit

BUSLeague concentreert zich op vier elementen: erkenning van vaardigheden op het gebied van duurzame energie om zo de gebouwde omgeving te verduurzamen (zowel aan de vraag- en de aanbodzijde), bewustmaking, capaciteitsopbouw en aanpassing in regelgeving. 

Hierbij onderzoekt BUSLeague de uitdagingen die overwonnen moeten worden bij deze vier elementen en zorgt voor oplossingen. 

Met de vier genoemde elementen balanceert BUSLeague continu tussen push- en pull-factoren. Het daagt marktspelers uit om erkende kwaliteit te eisen van vakmensen, en het zet vakmensen in de bouw- en installatiesector aan om zichzelf bij te scholen. 

Het project ontwikkelt een set aan Europees erkende energietransitievaardigheden, en geeft een update aan al bestaande succesvolle opleidingsmethoden en -technieken (zoals uit de BUILD UP Skills en Construction Skills projecten). BUSLeague doet continu educatief onderzoek naar de effectiviteit van de toegepaste methoden en technieken. 

Europees consortium

Het BUSLeague-consortium bestaat uit partners die eerder al samenwerkten voor het BUILD UP Skills-project. Aangezien alle partners ervaring hebben met eerdere projecten, heeft elk land een specifiek aandachtspunt. Zo richt ISSO zich op bredere inzet van de BUS Advisor-app en het op de werkplek erkennen van vakmanschap. Het team wordt versterkt door ervaren onderzoekers op het gebied van antropologie en onderwijstechnologie die de impact van de toegepaste leermiddelen, methoden en materialen onderzoeken en aanbevelingen voor optimalisatie doen. 

Het projectteam bestaat uit de volgende partners:

 

 

ISSO-projectteam

Jan Cromwijk, j.cromwijk@isso.nl
Dirk de Wit, d.dewit@isso.nl

Horizon 2020
BUSLeague is gefinancieerd door het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 892894. De informatie op deze website geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Europese Commissie weer.