Spring naar hoofd-inhoud

Compliance in Gebouwbeheer

Als gebouwbeheerder wilt u compliant zijn voor uw gebouwgebruikers. Als adviseur of technisch dienstverlener wilt u uw opdrachtgevers hierover goed kunnen adviseren.

Dit zijn de drie vragen die centraal staan als het gaat over compliance

 • Waar moet ik aan voldoen?
 • Hoe realiseer ik dat?
 • Hoe toon ik dat aan?

Projectcoördinatoren

Hoe krijgt u grip op wet- en regelgeving als onderdeel van uw integraal gebouwbeheer of uw dienstverlening?

Op 13 november 2018 gaven gebouweigenaren/beheerders en technisch dienstverleners hun beeld bij het vraagstuk van compliance. Waarom is dit zo belangrijk voor organisaties en hoe proberen ze dit in samenspraak te realiseren? Vanuit dit gesprek is het plan geboren om hier gezamenlijk voor een oplossing te zorgen.

Een werkgroep bestaande uit gebouweigenaren, beheerders en adviseurs is hiermee aan de slag gegaan. Het resultaat is een database voor compliance in gebouwbeheer die tijdens dit seminar gepresenteerd werd.Door de database te raadplegen krijgt u antwoord op de vraag welke regelgeving van toepassing is op ieder bouw-installatiedeel.Bovendien kunt u vaststellen welke beheeractiviteiten daarbij uitgevoerd moeten worden en hoe u dat vastlegt om de compliance ook aantoonbaar te maken.

Deze database kunt u vanaf 1-1-2019 via de Kennisbank van ISSO raadplegen. Ontwikkelaars van software-applicaties kunnen de database via een API uitlezen.

Screenshot database

Deelnemers werkgroep Compliance in Gebouwbeheer

Verslag seminar 13-11-2018

Database ‘Compliance in Gebouwbeheer’ gelanceerd

Tijdens het seminar van ISSO en partners op 13 november 2018 bleek maar weer eens dat voldoen aan wet- en regelgeving in de gebouwde omgeving altijd tot geanimeerde discussies leidt.
Voor iedere gebouwbeheerder staan drie vragen centraal:

 • Waar moet ik aan voldoen?
 • Hoe realiseer ik dat?
 • Hoe toon ik dat aan?

De vastgoedorganisatie van Rabobank worstelde ook met deze vragen na een interne audit. Marcel van Bemmel deelde hoe zijn organisatie hiermee aan de slag ging en een lijst met compliance-items opstelde met adviseurs.

Na gesprekken met diverse partijen over deze lijst en hoe deze compleet dekkend zou kunnen zijn voor het aantoonbaar compliant zijn kwam er een werkgroep bijeen die hiermee aan de slag wilde gaan en een database op te stellen. Bernd Karstenberg (Life Cycle Vision): “we zochten een onafhankelijke partij en daarom vroegen we ISSO als kennisplatform om deze database te valideren en het beheer van de database compliance in gebouwbeheer op zich te nemen.” Zo ontstond een partnernetwerk dat de professionele input leverde voor de validatie van de database.

Tijdens het seminar lanceerde ISSO de eerste versie van de Database Compliance in Gebouwbeheer die gebouweigenaren, beheerders en adviseurs zal ondersteunen om op de 3 compliance-vragen goede antwoorden te geven. Nico Prenen, vastgoedbeheerder bij TU Delft, presenteerde nuttige feedback die de inspectie met de database van het gebouw waar  het seminar plaatsvond en waarin ook de BouwCampus gevestigd is, opleverde.

Rob van Bergen van ISSO liet een preview van de database zien en nodigde de aanwezigen uit om feedback op de database te leveren vanuit hun eigen praktijk en zich aan te sluiten bij de groep die de database gaat doorontwikkelen. “Compliance leeft”, zo constateerde Ted van Loosbroek van Deerns. “ISSO maakt het je makkelijker om compliance te realiseren.”

Ontwikkelaars van software voor gebouwbeheer kunnen de database toepassen in hun applicaties door via een API-koppeling op de database aan te sluiten. De ‘Database Compliance in Gebouwbeheer’ zal eind december 2018 in de Kennisbank van ISSO beschikbaar komen. 

Marcel van Bemmel trok de conclusie: “Tijdens de sessie bleek wel dat we (bijna) allemaal herkennen dat het actueel houden van de wet- en regelgeving een uitdaging is en dat we moeite hebben om de vele regels goed te interpreteren.”

Op de productpagina van de ISSO Kennisbank kunt u alvast uw licentie voor de database reserveren. Daar vindt u ook de presentaties die tijdens het seminar gehouden zijn en kunt u zich aanmelden om een bijdrage te leveren aan de door-ontwikkeling van de database.

Bernd Karstenberg, een van de initiatiefnemers ten slotte: “Geslaagde lancering van de database. Nu doorpakken om zoveel mogelijk er met z'n allen er verder aan te bouwen!”

Presentaties seminar

Lancering database Compliance in gebouwbeheer - Rob van Bergen, ISSO
De waarde van Compliance Management - Marcus Boesenach, RHDHV
Compliance in gebouwbeheer Rabobank - Marcel van Bemmel, Rabobank Nederland
Samen aan de slag met Compliance. Verslag van het samenwerkingsproject
Compliance in Gebouwbeheer - Bernd Karstenberg, Life Cycle Vision en Rob van Bergen, ISSO
Gebouwinspectie o.b.v. de Database Compliance - Nico Prenen, TU Delft  en Erwin de Graaf, Van Dorp Installaties

Samen werken aan compliance in gebouwbeheer

Nu wordt de eerste versie van de database gepubliceerd in de kennisbank van ISSO. De partners in het project die de werkgroep vormen willen de database graag verder ontwikkelen met nieuwe partners en met feedback van de gebruikers.

Deze werkwijze staat op de afbeelding schematisch weergegeven.

Deelnemers werkgroep Compliance in Gebouwbehe

 • Marcel van Bemmel, Rabobank
 • Bernd Karstenberg, Life Cycle Vision
 • Ted van Loosbroek, Deerns RI
 • Nico Prenen, TU Delft
 • Marcus Boesenach, Rohal Haskoning DHV
 • Wim Hiensch, Innax