Spring naar hoofd-inhoud

Energiecijfers & Tabellen

Energiecijfers & Tabellen is oorspronkelijk uitgegeven door SenterNovem, wat is overgegaan onder de huidige naam RVO.nl. Omdat veel mensen de data, voor het laatst geüpdatet in 2007, nog altijd graag toepassen was het nodig Energiecijfers & Tabellen te actualiseren. Uit enquêteonderzoek bleek bovendien dat er veel vraag is naar een digitale versie van de uitgave. Daarom ontwikkelen we ook een nieuwe tool. Dit wordt een gemakkelijk te raadplegen, betrouwbare en objectieve bron van gegevens over energiegebruik in de gebouwde omgeving. 

Projectcoördinator algemeen

Organisatie van het project

Bij Energiecijfers & Tabellen zijn veel belanghebbenden betrokken, en het gaat bij dit project om een breed scala aan data. Om dat in goede banen te leiden, is er een stuurgroep ingericht met vertegenwoordigers van belanghebbenden. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • NVDE, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie;
 • Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI), branchevereniging van installatiebedrijven;
 • Bouwend Nederland, branchevereniging van bouwbedrijven; 
 • VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten; 
 • PBL, Planbureau voor de Leefomgeving; 
 • NLingenieurs, Nederlandse branchevereniging van advies- management- en ingenieursbureaus; 
 • TVVL, Platform voor mens en techniek; 
 • Fedec, Federatie van Energieconsultants; 
 • EG ETRM, Expertgroep Energietransitie Rekenmodellen van Netbeheer Nederland; 
 • ISSO, Kennisinstituut bouw- en installatietechniek; 
 • RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uitgever Cijfers & Tabellen.

   Planning

   • De eerste versie van de applicatie is gereed. Bekijk hier de testversie. 
   • In het najaar 2020 verschijnt de applicatie Energiecijfers & Tabellen vervolgens in ISSO Open. 
   • Vervolgens volgt de vernieuwde publicatie. 
     

   Binnen ISSO is een projectteam gevormd om de voortgang en kwaliteit van het project te bewaken en de samenhang tussen de verschillende werkgroepen.

   Team

   Het ISSO projectteam bestaat o.a. uit:

   • André Derksen, projectcoördinator algemeen
   • Ingrid van Toorn, productontwikkeling en marketing
   • Ingmar de Swart, projectcoördinator IT
   • Harry van Weele, kennisontwikkeling
   • Anneli van Kleven, communicatie