Spring naar hoofd-inhoud

Leidingwaterinstallaties

In september 2020 is ISSO-publicatie 30 op enkele punten aangepast. Dat geldt voor de online versie in ISSO Open en voor de papieren uitgave. Voor deze revisie is ISSO-publicatie 30 grondig vergeleken met de meest recente Waterwerkbladen en NEN 1006 ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’. Daar zijn enkele verbeterpunten uit naar voren gekomen. 
De publicatie is gericht op adviseurs, ontwerpers, projectleiders en werkvoorbereiders. 

Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland en Wij Techniek (voorheen OTIB).

Begrippenlijst

Allereerst zijn er wat kleine aanpassingen gedaan in de begrippenlijst. Zo stond ‘statische leveringsdruk’ in NEN 1006 iets anders gedefinieerd dan in ISSO-publicatie 30. Ook is de aanbeveling in Waterwerkblad 1.4 E verwerkt, namelijk om een maximale stroomsnelheid van 1,5 m/s aan te houden om geluidhinder te voorkomen. In ISSO-publicatie 30 was dit 2 m/s, bij leidingen met vernauwende fittingen 1,5 m/s. 

Spoelen en reinigen

Daarnaast zijn de paragrafen over spoelen en reinigen verduidelijkt. Spoelen is bedoeld om loszittend vuil uit te spoelen, en reinigen om hardnekkigere vervuiling te verwijderen. Over deze termen kwamen soms vragen, en in de meest recente Waterwerkbladen staan die definities ook op deze manier omschreven. Spoelen moet gebeuren met een stroomsnelheid van tenminste 1,5 m/s, en reinigen met minstens 2 m/s.

Contact

Meer informatie is verkrijgbaar bij Toshihiro Takada, t.takada@isso.nl