Spring naar hoofd-inhoud

Masterplan Ventilatie

Sinds de uitbraak van de coronapandemie staat gebouwventilatie in de schijnwerpers. Goede ventilatie vermindert namelijk het risico op besmetting met COVID-19 via aerosolen. De deskundigheid en kennis op het gebied van ventilatie en installatietechniek in gebouwen is al jaren geborgd binnen de verenigingen TVVL, Binnenklimaat Nederland (voorheen VLA), VCCN en ISSO. Het is een logische stap dat deze partijen de handen ineen hebben geslagen om kennis en tools uit te werken waarmee professionals kunnen zorgen voor goede ventilatie. 

Projectcoördinator

Toolkit goede ventilatie 

Deze tools en hulpmiddelen zijn vanuit het Masterplan Ventilatie ontwikkeld, of nog in ontwikkeling:

  • Voorjaar 2020 is er een vraagbaak opgericht voor technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen rond installaties in en om gebouwen. Het expertteam dat de vragen beantwoordde, heeft de veelgestelde vragen gebundeld in 'FAQ Corona in Gebouwbeheer en Installatietechniek'. Het expertteam is samengesteld door ISSO, Wij Techniek (voorheen OTIB), TVVL en Techniek Nederland. 

  • De eerste tool vanuit het Masterplan Ventilatie is de Quickscan ventilatie in kantoren. Hiermee kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een gebouw voldoet, of wat zij kunnen doen om dit te verbeteren. De Quickscan maakt het vooral mogelijk om de kwaliteit van luchtverversing en ventilatiesystemen in een kantoorgebouw vast te stellen. De tool gaat uit van de bestaande richtlijnen, (bouw)regelgeving en vakpublicaties. Het hulpmiddel refereert ook aan door REHVA opgestelde aanbevelingen; de Europese overkoepelende organisatie voor ventilatie en luchtbehandeling. De Quickscan is de raadplegen via Masterplanventilatie.nl. 
     
  • Bepaal met de Quickscan Goede Ventilatie in Scholen of de ventilatie in een schoolgebouw voldoet aan de gestelde eisen. De Quickscan is de raadplegen via Masterplanventilatie.nl. 
  • De derde tool is een infographic voor verpleeghuizen die gebouwbeheerders handvatten geeft om een snelle inschatting te maken van mogelijke gezondheidsrisico's. De infographic geeft in een paar stappen weer waar gebruikers op moet letten. 
     
  • De volgende tool is een online rekenmodel dat de kans op besmetting met COVID-19 in bestaande gebouwenkan berekenen. 

Centraal startplein

De site masterplanventilatie.nl is door ventilatiespecialist Ventilair ingericht als centraal startplein en overgedragen aan het consortium. Via deze site kunnen professionals op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen het Masterplan Ventilatie. Alle kennis, tools en andere hulpmiddelen zijn ook te vinden op de individuele sites van TVVL, Binnenklimaat Nederland, ISSO en VCCN. Masterplanventilatie.nl verwijst ook naar het laatste nieuws over verspreiding van het coronavirus via aerosolen.

Initiatiefnemers

Over ISSO
We zijn een open kennisclub. Wij leveren vakkennis aan professionals in de gebouwde omgeving. Niet zomaar kennis, maar kennis waar de professional wat mee kan. Omdat die kennis 100% betrouwbaar is en precies past bij het project of probleem. Want dát is waarvoor professionals bij ISSO aankloppen. Meer informatie is de vinden op isso.nl.

Over TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek. TVVL is één van de belangrijkste gespreks- en kennispartners in de technologische sector, die nadenkt over de technische uitdagingen van de toekomst. TVVL maakt deel uit van het Europese netwerk REHVA. REHVA is de Federatie van Europese verenigingen voor verwarming, ventilatie en airconditioning, opgericht in 1963.Van oorsprong gericht op gebouwgebonden installatietechniek, verbindt TVVL inmiddels verschillende disciplines en biedt een platform waar kennis wordt gedeeld, ontwikkeld en overgedragen. Meer informatie over TVVL vindt u op tvvl.nl.

Over VCCN
Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN) is opgericht in 1988 voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met contamination control en de daarbij behorende facilitaire voorzieningen. Via actuele kennisoverdracht en gezamenlijke uitwisseling van ervaring streeft VCCN voortdurend naar een optimalisering van de vakbekwaamheid in contamination control. VCCN is lid van de International Confederation of Contamination Control Societies (ICCCS). VCCN.nl

Over Binnenklimaat Nederland 
Binnenklimaat Nederland (voorheen VLA) vertegenwoordigt fabrikanten, leveranciers en dienstverleners op het gebied van luchttechnische apparaten die actief zijn op de Nederlandse markt. Binnenklimaat Nederland heeft zich ontwikkeld tot dé gesprekspartner van de overheid en politiek, waar het gaat om goede ventilatie en het belang hiervan voor een gezond binnenklimaat. Binnenklimaat Nederland wordt dan ook nauw betrokken bij nieuwe wet- en regelgeving op dit gebied. Op Europees niveau werkt Binnenklimaat Nederland samen met de belangenorganisatie Eurovent. Meer informatie: Binnenklimaatnederland.nl