Spring naar hoofd-inhoud

Multifunctionele Daken en Gevels

Het gebruik van daken en gevels wordt steeds belangrijker in de verduurzamingsopgave voor de gebouwde omgeving. Niet alleen groene daken, maar ook ‘gele’ en ‘blauwe’ daken. Vooral de combinatie van deze drie slimme manieren van dakgebruik worden steeds vaker toegepast. Het is voor ISSO dan ook duidelijk dat goed ontworpen, gerealiseerde en beheerde multifunctionele daken en gevels waarde creëren voor huidige en toekomstige gebruikers van de gebouwde omgeving.

Jan Cromwijk

Projectcoördinator
j.cromwijk@isso.nl

Praktijkboek Multifunctionele Daken en Gevels


De voormalige SBR-publicaties over daken en gevels, waaronder het Handboek Groene Daken, zijn ondertussen verouderd. De inhoud van deze producten is nog steeds relevant, maar deze dient ook bijgesteld en aangevuld te worden. Nu is het uitgelezen moment om te komen tot een actualisatie, herziening en bundeling van deze oude producten in een nieuwe vorm. Zodat de hoeveelheid publicaties op dakengebied teruggedrongen kan worden, en er een overzichtelijk nieuw basiswerk voor de verschillende doelgroepen ontsloten kan worden. Deze herziening wordt omgedoopt tot het Praktijkboek Multifunctionele Daken en Gevels. Het Praktijkboek zal zowel online als op papier beschikbaar komen.


Indeling per projectfase en functies 


Het Praktijkboek Multifunctionele Daken en Gevels ontsluit de benodigde kennis. Technische specificaties en normering over multifunctioneel dak- en gevel gebruik. Dit alles wordt overzichtelijk vormgegeven voor de verschillende marktsegmenten en doelgroepen.
Om dit optimaal te kunnen doen, is gekozen voor een modulaire indeling van het Praktijkboek. Deze aanpak past het best de diversiteit aan doelgroepen en onderwerpen die met het boek bedient zullen worden. De modules worden aan de ene kant gedefinieerd door de verschillende doelgroepen per projectfase: beleidsmaker, initiatiefnemer, ontwerpen, uitvoerder, onderhoud en beheer. Daarnaast zal onderscheid gemaakt worden in de mogelijke functies van het dak: groen, rood, geel en blauw. Ook worden de verschillende kaders toegelicht: juridisch, financieel, veiligheid en ARBO.

Voor een goede aansluiting met de betrokken actoren en de toekomstige ontwikkelingen, zal het praktijkboek in ieder geval voor de volgende onderdelen uitgewerkt worden:

  1. Processtappen per projectfase, vanaf initiatief tot beheer en onderhoud;
  2. Praktijkervaringen / voorbeelden voor inspiratie en geborgde kwaliteit;
  3. Visualisaties voor didactische uitleg;
  4. Prestatie-eisen: referenties en links naar bestaande documentatie, zoals de FLL;
  5. Basis referentie- en uitvoeringsdetails;
  6. Snel-check protocollen voor betrokken vakmensen;
  7. Eindtermen om gelijk de bestaande opleidingen Daktuin en Gevelgroen aan te passen en vernieuwen.

Kennis van deskundigen


Om te komen tot een breed gedragen kennisdocument wordt er gewerkt met deskundigen die allen praktijkgerichte kennis en informatie over dit onderwerp delen als coauteurs. Deze deskundigen zullen in een aantal werkgroepen de verschillende inhoudelijke thema’s uitwerken. Daarnaast is onder andere Stichting Groenkeur direct betrokken als partner op de realisatie van het Praktijkboek

Crowdfunders

Het Handboek komt, naast een investering van verschillende partijen, mede tot stand dankzij een bijdrage van crowdfunders. Er is gekozen voor deze aanpak omdat het onderwerp van deze publicatie relevant is voor een groot aantal partijen die allen belang hebben bij een overzichtelijk nieuw basiswerk dat toepasbaar is voor de huidige stand van de techniek.


Om de begroting rond te krijgen wordt uw financiële bijdrage bijzonder op prijs gesteld. Graag stellen wij daar wat tegenover door een variatie aan sponsorpakketten. Weet dat uw bijdrage ook gelijk gekoppeld is aan scholing en bijscholing van uw (toekomstige) medewerkers. De inhoud is namelijk gelijk de basis voor 5 opleidingsmodules van ontwerper tot beheerder.

Download hier de PDF met de verschillende sponsorpakketten Praktijkboek Multifunctionele Daken en Gevels
Interesse om deel te nemen in het project? Neem contact op met Jan Cromwijk, j.cromwijk@isso.nl