Spring naar hoofd-inhoud

net-UBIEP

Verbeteren energieprestatie gebouwen

Net-UBIEP richt zich op het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen door het gebruik van een BIM te stimuleren gedurende de levenscyclus van een gebouw. Door het gebruik van een BIM is het mogelijk om verschillende materialen en componenten door te rekenen op het gebied van energieprestatie. 

BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model en omvat het proces tijdens de levenscyclus van een gebouw BIM. Dit zijn: de ontwerpfase, de realisatiefase, gebruiksfase en end of life fase/sloopfase.

Om de impact op de omgeving te reduceren is het belangrijk om alle energieaspecten in beschouwing te nemen.

Arjan Schrauwen

Projectcoördinator
e-mail: a.schrauwen@isso.nl

 

Waarom net-UBIEP?

Om de hoofddoelstelling van net-UBIEP te realiseren is het belangrijk dat alle professionals en technici zich bewust zijn van hun rol in de levenscyclus van het gebouw door het verzamelen, beheersen en bewaren van de benodigde informatie. Elke technicus, ambtenaar, ontwerper, aannemer, uitvoerder, facility manager, leverancier etc. moet begrijpen dat hun informatie gebruikt kan worden door andere actoren.  Alle informatie moet bovendien een lange tijd beschikbaar zijn nadat de informatie is gemaakt. Daarom is het van belang dat de verschillende actoren dezelfde taal, bibliotheken en datastructuren gebruiken.  

Het net-UBIEP project richt zich op het bereiken en stimuleren van alle actoren om BIM te implementeren teneinde de energieprestatie van gebouwen te verbeteren.

Kernactiviteiten

Eerst identificeren de Europese partners de professionele profielen die zich bezighouden met Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG of nZEB). en worden er specifieke BIM gerelateerde competenties gedefinieerd. Deze inventarisatie geeft vervolgens inzichten in lacunes in competenties bij bestaande BIM profielen.  

Doelgroepen

Er zijn vier doelgroepen geselecteerd aan de hand van hun rol in het huidige bouwproces, te weten: (semi-)overheden, professionals (architecten/ engineers), technici, huurders/ eigenaars/facilitaire managers. 

De Europese partners definiëren een driedimensionale matrix voor de identificatie van competenties voor elke doelgroep. Hierbij is het doel om te komen tot een zo groot mogelijke positieve impact op de energieprestatie door gebruik te maken van een BIM in elke fase van een levenscyclus van een gebouw. 

BIM-trainingsschema's zullen worden uitgewerkt en gevalideerd met vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen in elk van de zeven deelnemende landen. De partners zullen de schema's voor BIM-kwalificatiemodellen standaardiseren via de CEN/BT/WG 215 "Building Information Mod-eling (BIM)", dat nauw samenwerkt met ISO/TC59/SC13 – “Organisatie van informatie over bouwwerken”, voor de erkenning van de BIM -profielen op internationaal niveau.

Verwachte resultaten

Het gebruik van BIM-kwalificatiemodellen om de kloof te overbruggen van energieprestatie-competenties in bestaande bouwberoepen. Elk BIM-kwalificatiemodel zal bestaan uit een BIM-opleidingsschema en een BIM-kwalificatie- en / of certificatieschema.

Net-UBIEP Project verhoogt de energieprestatie gerelateerde competenties van ten minste zes professionele profielen: BIM-evaluator, BIM facility manager, BIM-manager, BIM-coördinator, BIM-expert, BIM-gebruiker.

Door middel van de implementatie van het project zullen ongeveer: 

  • 1000 BIM-evaluatoren en BIM facility managers hun energieprestatie-competenties verbeteren; 
  • 1000 BIM-managers, BIM-coördinatoren en BIM-experts kunnen BIM implementeren om energiepresta-tie-eisen te behalen; 
  • 1100 BIM Gebruikers zullen BIM-modellen kunnen lezen die energie-eisen bevatten.

 

Net-UBIEP duurt 30 maanden en eindigt op 2 februari 2020