Spring naar hoofd-inhoud

net-UBIEP Verbeteren energieprestatie gebouwen

Net-UBIEP richt zich op het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen door het gebruik van een BIM te stimuleren gedurende de levenscyclus van een gebouw. Door het gebruik van een BIM is het mogelijk om verschillende materialen en componenten door te rekenen op het gebied van energieprestatie. 

BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model en omvat het proces tijdens de levenscyclus van een gebouw BIM. Dit zijn: de ontwerpfase, de realisatiefase, gebruiksfase en end of life fase/sloopfase.

Om de impact op de omgeving te reduceren is het belangrijk om alle energieaspecten in beschouwing te nemen.

Arjan Schrauwen

Projectcoördinator
e-mail: a.schrauwen@isso.nl