Spring naar hoofd-inhoud

ISSO-project 104641

Power Quality (PQ) en Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

Gebouwen en bedrijfsprocessen zijn steeds meer 'all electric'. Dat maakt ons afhankelijk van de goede werking van elektrische installaties en de kwaliteit van de geleverde elektriciteit. Anders gezegd hebben we groot belang bij een goede Power Quality (PQ).

Een goede PQ van apparatuur en installaties vermindert slijtage, geeft meer rendement en zorgt voor lagere bedrijfskosten. Alle reden dus voor stelselmatig onderzoek en aanpak van een goede PQ. EMC is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Hoe zorgt u voor een goede PQ en EMC als installateur of gebouwbeheerder in de segmenten utiliteit en kleine industrie? Vindt de antwoorden in onze instructies, KennisKaarten, praktijkgerichte video’s op YouTube, instructieboek en ISSO-kleintje.

Arjan Schrauwen

Projectcoördinator
email: a.schrauwen@isso.nl

Waarom is PQ een belangrijk onderwerp?

‘De problematiek met PQ leidt tot hoge kosten bij bedrijven, kantoren en industrieën. In Europa wordt de schade jaarlijks op 150 miljard euro geschat. Spanningsdips, harmonische vervuiling en blindstroom kunnen leiden tot brand, storingen in de bedrijfsprocessen en productie-uitval. Een slechte PQ leidt ook tot slijtage en energieverliezen in de installatie zelf.’

Hoe herken je een slechte PQ?
‘We herkennen het allemaal: denk aan flikkerende verlichting, een slecht werkende airco of computers die veelvuldig crashen: dergelijke storingen zijn een aanslag op de energierekening. Of denk aan onjuiste meetwaarden van meetapparatuur in installaties: het zijn problemen die vaak zijn terug te leiden naar gebrekkige PQ.’

Hoe bereik je een goede PQ?
‘PQ is een moeilijk grijpbaar begrip. De vele en complexe toepassingen als led, zonnepanelen en frequentieregelaars, maken een goede PQ niet vanzelfsprekend. We kunnen niet meer van alles aansluiten en verwachten dat het goed gaat. De markt heeft dringend meer kennis nodig om de spannings- en stroomkwaliteit te waarborgen. Niet door lapwerk achteraf, maar door al vanaf het ontwerp rekening te houden met PQ. Ook bedrijven moeten op de hoogte zijn van PQ.

Wie is verantwoordelijk voor de goede werking van PQ?
‘Op de eerste plaats behoort de installateur natuurlijk kennis van zaken te hebben. Hij moet voorkomen dat installaties of apparaten problemen gaan veroorzaken. Zo moet hij in het ontwerp al rekening houden met de inschakelstroom en met de elektromagnetische compatibiliteit van elektrische en elektronische componenten. Op de tweede plaats is uiteraard ook de eigenaar/gebruiker verantwoordelijk. Die moet weten welke toestellen in welke hoeveelheden zich in de elektrische installatie bevinden. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van de geleverde elektriciteit.

Wat is EMC?
‘EMC kun je eigenlijk niet los zien van PQ. Ieder apparaat heeft een bepaalde EMC. Hierbij blijft het toestel onder normale omstandigheden werken in zijn elektromagnetische omgeving. Bij teveel elektromagnetische storingen wordt de werking van het apparaat verstoord. Het doel van EMC is om deze hoeveelheid aan elektromagnetische storingen en de invloeden tussen elektrische apparatuur te beperken of voorkomen.’

Wat heeft ISSO in huis aan kennis over PQ en EMC?
De ISSO-KennisKaarten (vaak met video’s en rijk geïllustreerd), de ISSO-instructie en de video’s op YouTube, zijn voor installateurs en ontwerpers die nog niet of weinig bekend zijn met PQ en EMC. Veel van onze kennis is kosteloos.

Kijk voor het aanbod op kennisbank.isso.nl

Basiskennis over PQ en EMC

ISSO biedt op het gebied van Power Quality o.a. de volgende kennisproducten en diensten:

ISSO-kleintje Power Quality

ISSO-instructieboek Power Quality

Bijeenkomsten: Power Quality: nut en noodzaak De bijeenkomst geeft u een totaaloverzicht van PQ. U krijgt inzicht in de invloed van systeemstoringen, dips en uitval op PQ. Daarbij krijgt u oplossingen aangereikt voor een goede PQ.
Kijk voor de actuele agenda op www.isso.nl

Webinar Power Quality: nut en noodzaak.

KennisKaarten:

 • Powerquality en netvervuiling
 • Gevolgen van bliksemontlading
 • Wat is EMC?
 • EMC-zoneconcept

Kijk voor het actuele aanbod van KennisKaarten op kennisbank.isso.nl

Eigenschappen magnetische velden

Bekijk deze video playlist op youtube:

 • Wat zijn magnetische velden?
 • Magnetische velden en spoelen
 • Magnetisch veld om stroomvoerende geleiders

KennisKaarten:

 • Elektrische en magnetische velden

Kijk voor het actuele aanbod van KennisKaarten op kennisbank.isso.nl

Eigenschappen wisselende magnetisch velden en wisselend magnetisch veld als stoorbron

Bekijk deze video playlist op ISSO youtube kanaal

 • Opwekking spanning bij wisselend magnetisch veld deel 1
 • Opwekking spanning bij wisselend magnetisch veld deel 2
 • Wisselend magnetisch veld door schakelende gelijkspanning

KennisKaarten:

 • Wisselspanning en wisselstroom

Kijk voor het actuele aanbod van KennisKaarten op kennisbank.isso.nl

Meten van magnetische veldsterkte

Bekijk deze video playlist op ISSO youtube kanaal:

 • Meten van magnetische veldsterkte

KennisKaart:

 • ESD veilig omgaan met PCBS en componenten

Kijk voor het actuele aanbod van KennisKaarten op kennisbank.isso.nl

Keuze afscherming

Bekijk deze video playlist op ISSO youtube kanaal:

 • Metaalkeuze ten behoeve van afscherming laagfrequente magnetische velden

Kenniskaarten:

 • Werking van afschermingen
 • Kabelafscherming aansluiten EMC wartels

Beïnvloeding kabels en mogelijke oplossingen

Bekijk deze video playlist op ISSO youtube kanaal

 • Onderlinge beïnvloeding kabels
 • Ligging van afzonderlijke draden deel 1
 • Ligging van afzonderlijke dragen deel 2

KennisKaarten:

 • Storende en stoorgevoelige kabels in elkaars nabijheid
 • Ligging van afzonderlijke draden
 • Onbedoeld aanspreken van aardlekschakelaars

Kijk voor het actuele aanbod van KennisKaarten op kennisbank.isso.nl

Wat zijn elektrische velden?

Bekijk deze video playlist op ISSO youtube kanaal:

 • Meten van elektrische velden
 • Vandegraaffgenerator.

Electrostatic discharge (ESD) en beveiliging gevoelige componenten

Bekijk deze video playlist op ISSO youtube kanaal:

 • ESD veilig omgaan met PCB’s en componenten

Kwaliteit netspanning, frequentieregelaars en netfilters

Bekijk deze video playlist op ISSO youtube kanaal:

 • Beïnvloeding kwaliteit netspanning
 • Werking en toepassing netfilters
 • Beïnvloeding netspanning met een frequentieregelaar met netfilter

Gemeenschappelijke impedantie

Bekijk deze video playlist op ISSO youtube kanaal

 • Gemeenschappelijke tegendruk/weerstand

KennisKaart:

 • Gemeenschappelijke impedantie

Ligging en afscherming van kabels

Bekijk deze video playlist op ISSO youtube kanaal

 • Belang ligging soortgelijke kabels
 • De relatie capacitieve koppeling en afscherming van kabels
 • De invloed van afschermingen
 • Afscherming kabel aan 1 of 2 zijden aansluiten.

Diversen

Kenniskaarten:

 • Layout van PE-leidingen en voedingskabels
 • Kabelgoten aarden
 • Monteren van netfilters
 • EMC-aardingsinstallatie in een gebouw
 • Installeren van een frequentieregelaar
 • Overspanningsbeveiligingen

Kijk voor het actuele aanbod van KennisKaarten op kennisbank.isso.nl

Voor nadere informatie over de kennisproducten over Power Quality kunt u contact opnemen met a.schrauwen@isso.nl.