Spring naar hoofd-inhoud

Praktijkprotocollen WKB

Bij het van kracht gaan van de Wet Kwaliteitsborging (WKB), medio 2021, moeten de prestaties van een bouwwerk op het moment van oplevering aantoonbaar ‘as built’ zijn. Met ISSO als initiatiefnemer wordt momenteel met meerdere partners gewerkt aan de ontwikkeling van praktijkprotocollen, deze worden straks via ISSO Open ontsloten. 
In een praktijkprotocol is van ieder bouwelement of installatiedeel te lezen wat er op welk moment in het bouwproces moet worden gecontroleerd om bij oplevering de vereiste prestaties te kunnen aantonen. Zo ontwikkelen we praktische protocollenom de uitvoeringskwaliteit ‘as built’ te kunnen aantonen.

Projectcoördinator

Berend Koudstaal

Borgen van de ontwerpkwaliteit kan al grotendeels met bestaande kennisproducten (richtlijnen en protocollen) van onder andere ISSO. Maar er zullen ook checks moeten komen om vast te stellen dát voldaan wordt aan de vereiste of beoogde prestaties. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bouwketen, de bouwer en de kwaliteitsborger, die zelf ook controles uitvoert. De aantoonbare ‘as built’ prestatie is hierbij leidend. Er moet dus transparanter gewerkt worden dan tot op heden het geval is. 

Eenzelfde bril in de hele sector

In coproductie met partners als fabrikanten, leveranciers en bouwers/installateurs, kwaliteitborgers, instrumentaanbieders en de overheid kan bestaande kennis (erkenningsregelingen, certificeringen, attesten, kennis uit ISSO-publicaties) worden doorontwikkeld of vertaald tot praktijkprotocollen. Belangrijk is dat iedereen met ‘eenzelfde bril’ naar de integrale prestatie ‘as built’ kijkt. Dit verbindt kennis op alle niveaus en voorziet in een gelijk speelveld voor de beoordeling van de uitvoeringskwaliteit.

Reikwijdte project

De scope van de praktijkprotocollen is:

 • Het aantonen van de uitvoeringsprestatie ‘as built’;
 • Competentieontwikkeling en stimuleren van vakmanschap;
 • Toepasbaar voor interne en externe kwaliteitsborger; 
 • Het hele uitvoerende proces: van ontwikkeling tot oplevering; 
 • Bouwbesluit-kwaliteit als ondergrens, contract-kwaliteit als bovengrens.

Nieuwsbericht over praktijkprotocollen WKB

In onze nieuwsbrief ISSO Info 69 van november 2020 vertellen we uitgebreid over Praktijkprotocollen WKB. Het artikel in ISSO Info 69 is hier te lezen.

Team

Het projectteam praktijkprotocollen WKB van ISSO bestaat onder andere uit de volgende personen:

 • Rob van Bergen
 • Berend Koudstaal
 • André Meester
 • Jan Pieter van Dalen 
 • Anneli van Kleven
 • Marco Hofman
 • Ingmar de Swart

Meer informatie is verkrijgbaar bij Berend Koudstaal, b.koudstaal@isso.nl