Spring naar hoofd-inhoud

TripleA-reno

Aantrekkelijke, acceptabele en betaalbare diepe renovatie door een op de consument georiënteerde en op prestaties gebaseerde benadering.

TripleA-reno voorziet consumenten en eindgebruikers van diepe renovatieprojecten met aantrekkelijke, begrijpbare en gepersonaliseerde informatie over bewezen prestaties op het gebied van energie, binnenluchtkwaliteit en gezondheid.

Projectleiders

TripleA-reno

Aantrekkelijke, acceptabele en betaalbare diepe renovatie door een op de consument georiënteerde en op prestaties gebaseerde benadering.

TripleA-reno voorziet consumenten en eindgebruikers van diepe renovatieprojecten met aantrekkelijke, begrijpbare en gepersonaliseerde informatie over bewezen prestaties op het gebied van energie, binnenluchtkwaliteit en gezondheid.

Attractive

Aantrekkelijk is een van de doelstellingen van het project, om het consumentenbewustzijn te vergroten als het gaat om gedrag in woningen. Een reeks op ICT gebaseerde oplossingen biedt aantrekkelijke, gepersonifieerde informatie over energieverbruik, binnenmilieu, gezondheid en levensstijl. Dit kan bijvoorbeeld een gamification-platform, virtual reality omgeving of een 3D-model zijn.

Acceptable

Acceptabel verwijst naar de gebruikersgerichte aanpak van TripleA-reno. Het project heeft tot doel de "renovatiemotor draaiende te krijgen, met de eindgebruiker in de bestuurdersstoel". TripleA-reno betrekt verschillende gebruikers bij co-design processen en houdt een constante communicatiestroom tussen consumenten en ontwikkelaars om te zorgen voor het ontwerp van de op mensen gerichte producten.

Affordable

Betaalbaar betekent dat gebruikers met behulp van de TripleA-reno beslissingsondersteunende tools (dat wil zeggen dynamische en gebruikersgerichte bedrijfsmodellen) in hun renovatie geïnformeerde en economisch verstandige beslissingen nemen. In TripleA-reno weerspiegelt betaalbaar het idee van het bedrijfsmodel, kostenbesparingen voor de gebruiker en het holistische idee van "gebruiker centraal".

TripleA-reno - Europa renoveert voor zijn burgers

TripleA-reno - Europa renoveert voor zijn burgers TripleA-reno is een door de EU gefinancierd project dat loopt van mei 2018 tot april 2021. Voortbouwend op de resultaten van eerdere Europese projecten, richt TripleA-reno zich op de eisen van consumenten en eindgebruikers. Het projectteam werkt aan een betere binnenmilieukwaliteit en gezondheid binnenshuis voor bewoners door goed presterende bijna nul energetische renovaties.

Verwachte resultaten

Het doel van TripleA-reno is om acceptatie en besluitvorming over diepe- en nZE-renovatie aantrekkelijk te maken voor consumenten en eindgebruikers.

TripleA-reno zal dit doel bereiken door een open en eindgebruikersgerichte gamified (toepassing van game-designelementen en spelprincipes) platform voor beslissingsondersteuning, kwaliteitsborging en community building. Dit wordt op drie levels gedaan:

Level 1: Ontwerpfase - gamified en sociaal ontwerp door co-creatie samen met de eindgebruikers.
Level 2: Construction-fase - gamified realisatie van kwaliteit in interactie met eindgebruikers en een diepe renovatie gemeenschap.
Level 3: In-use-fase - gamified in-use-platform voor doorlopende kwaliteitsborging van het gebouw en voor de gebruikerservaring.

TripleA-reno wordt uitgevoerd in de periode mei 2018 en april 2021.

Consortiumpartners:

Het consortium van TripleA-reno bestaat uit ISSO, ACE, BouwhulpGroep, BraMO, COM, EIGE, Federcasa, Geckotech, HE, HIA, HS, ICLEI EURO, IRI UL, IVE, REHVA, UIPI en UNIBO. 

Bekijk de website >>