Spring naar hoofd-inhoud

Actualisatie en herziening kennis over Zonne-energie

Het ‘Handboek Zonne-energie, Bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen’ bestaat sinds 2012. In 2019 volgde er een nieuwe aanpassing, met de onderwerpen zonnewarmte, zonnestroom, energieopslag, veldsystemen en bouwkundige integratie. Vanwege ontwikkelingen in de markt rondom certificeringen, eindtermen, de aankomende aanpassingen van NEN 1010 en NEN 7250, nieuwe eisen van verzekeraars en nieuwe technieken en toepassingsvormen van zonne-energie is het opnieuw tijd de kennis over zonne-energie te actualiseren en uit te brengen. Dit project start met een marktonderzoek om de ervaringen met de huidige kennis te inventariseren.  

Doelgroep

De kennis over Zonne-energie is er voor alle partijen die zich bezighouden met ontwerp, realisatie en inspectie van Zonne-installaties, bijvoorbeeld:

 • Architecten
 • Inspectiebureaus
 • Installateur (e en w)
 • Adviseur
 • Eindgebruikers
 • Verzekeraars
 • Opleiders
 • Softwareleveranciers/bouwers tools

Resultaat en planning

Resultaat
Het eindresultaat is geactualiseerde kennis over zonne-energie, voor o.a.:

 • Publicatie(s) /modules
 • Opleidingsmateriaal
 • Online tools


Planning
Op dit moment bevindt het project zich in de voorbereidende fase. Deze fase bestaat onder andere uit marktonderzoek waarin we de wensen en behoeften van professionals in zonne-energie inventariseren. 

Naar verwachting is de geactualiseerde kennis Zonne-energie eind zomer 2021 beschikbaar. 

Contact

Projectcoördinator Ingrid van Toorn

i.vantoorn@isso.nl