Spring naar hoofd-inhoud

Gezonde gebouwen

In onze maatschappij is een sterke focus op comfort en gezondheid. We leven steeds bewuster en gezonder. Informatie hierover is steeds sneller (digitaal) beschikbaar. Het maakt ons ook steeds kritischer, ook als het gaat om een gezonde binnenomgeving. Het grootste deel van de dag verblijven we binnen, dus is het niet onlogisch dat er in de media steeds vaker aandacht voor is. Dit is nog vaak met een negatieve insteek, want klachten over een oncomfortabel, ongezond binnenklimaat  zijn er genoeg. Duidelijk is wel dat meerdere factoren, anders dan alleen de kwaliteit van het gebouw en de installatie, hier een grote rol spelen

Marco Hofman

Programma manager.

e-mail: m.hofman@isso.nl

Energieneutraal en toch blijvend comfortabel

Tegelijkertijd leven we in een hoogconjunctuur. De bouw- en installatiesector is sterk gefocust op het realiseren van bouwwerken die nauwelijks  energie gebruiken of energieneutraal zijn. Termen als EPC, ZEN, BENG, NOM e.d. zijn gemeengoed en vormen het kader bij de realisatie van nieuwe of te renoveren gebouwen. De groeiende bewustwording, ook bij de professionals, levert nieuwe vragen. Hoe maken we bijv. gebouwen niet alleen zo energiezuinig mogelijk, maar vooral ook blijvend comfortabel en gezond. Dit speelt vooral vanwege het feit dat we steeds ouder worden en langer binnen verblijven.

Onze ambitie voor gezonde gebouwen luidt:

Wij verkennen, samen met partners de kennisvragen bij de realisatie van gezonde gebouwen en zorgen voor ontwikkeling en verspreiding van valide technische kennis zodat vakmensen kunnen bijdragen aan gezonde gebouwen.

Daarom leveren wij een bijdrage aan het sectorale programma ‘Nederland is gezond binnen’.

Lees hier het artikel 'Gezond binnenklimaat schreeuwt om aandacht' uit E&W Installatietechniek, januari 2019. 

Programmamanager Marco Hofman:

Inmiddels is het 2019. Ik ben er van overtuigd dat het bewustwordingsproces op gezonde binnenlucht in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Veel mensen zijn er nog niet mee bezig en denken bij het thema gezondheid aan primaire zaken als schoon drinkwater, goede voeding, voldoende beweging. Lucht komt pas later in dat rijtje en als daar naar wordt gevraagd dan betreft dat vrijwel altijd de buitenlucht. Even in een context: In West Europa brengen we ons leven zo'n 70-80% van de tijd binnen door. Dus juist daar is gezond leven een basis voorwaarde.

Vanuit mijn werk bij ISSO en inmiddels ver daarbuiten ben ik daarom steeds weer bezig met de vraag hoe we mensen bewuster kunnen maken op het belang van gezonde binnenlucht. Sterker nog , ik vind dat we vanuit ISSO daar in de toekomst een veel bredere rol kunnen gaan spelen. Zeker als ik terugdenk aan mijn beginjaren waarin de focus zich beperkte tot installatietechnische kennis ontwikkelen en verspreiden aan de installatiebranche. 

Anno 2019 zijn we een kennisinstituut voor de installatie- én bouwtechniek dat zich inzet op vakmensen die zorgen voor gezonde, veilige en duurzame gebouwen (onze visie).

Kortom, ISSO zal vakmensen (hoofd en handen) moeten blijven bedienen door actuele en breed gedragen kennis aan te blijven bieden, maar ik geloof er in de verste verte niet (meer) in dat dit alleen voldoende zal zijn om die kwaliteitsslag in ventilatie te maken in Nederland. Daar is meer voor nodig. En met meer bedoel ik niet alleen meer aanbod van kennis, producten en diensten, maar vooral ook andere wegen om de vraag naar goede binnenlucht en dito ventilatie te stimuleren en inzichtelijk te maken. 

Dat begint volgens mij bij de eigenaar/huurder van de woning. Op het moment dat een woningeigenaar geen problemen ervaart of zich niet bewust is, zal deze zich niet druk maken om vervolgstappen te ondernemen. Omgekeerd is natuurlijk interessanter, bij bewustwording zal deze tot beweging aangezet worden. Maar beweging zal niet leiden tot verandering zolang er geen interessant perspectief ligt voor de eigenaar/huurder om te gaan handelen. Ik geloof er in dat het creëren van handelingsperspectieven, en het bijdragen daaraan vanuit ISSO, van cruciaal belang is om de gewenste verbeteringen te bereiken.

De meest voor de hand liggende route is het gebruik maken van digitale techniek om op een snelle en gemakkelijke manier vakmensen te voorzien van JIT en JIP kennis. Zij moeten wel die behoefte "voelen" om onze kennis te raadplegen. Het organiseren van beweging door bewustwording en handelingsperspectieven vind ik daarom zo belangrijk.