Spring naar hoofd-inhoud

BLOG: Heerlijk als je opinie door anderen onderschreven wordt…

Aangemaakt door Rob van Bergen | |   Blog

Donderdag 27 november mocht ik dagvoorzitter zijn op het ISSO-congres ‘Legionellapreventie in koeltorens’. Lekker een dag bijpraten over de stand van zaken op het gebied van legionella-onderzoek, de crisisaanpak bij recente uitbraken van legionella bij koeltorens, de uitvoering van kwalitatief goede risicoanalyses en de laatste technische innovaties.

Nu denkt u misschien: een koeltoren, wat is dat eigenlijk? De bekendste zijn waarschijnlijk die joekels bij energiecentrales met zo’n mooie witte wolk erboven. Grotere aantallen van de kleinere types (zoals op de foto) worden toegepast bij industriële koelwaterprocessen en bij comfortkoeling in gebouwen (bijvoorbeeld van datacenters en grote kantoorgebouwen).

Misschien is het u opgevallen in het nieuws: in de afgelopen drie maanden vonden in Europa bij drie koeltorens uitbraken van legionella plaats, met als triest resultaat 22 dodelijke slachtoffers en ruim vierhonderd ziektegevallen met vaak levenslang letsel. Dat bewijst maar weer eens de noodzaak van een gedegen plan bij de toepassing van een koeltoren om de mogelijke groei van legionellabacteriën te voorkomen. Die aanpak bestaat uit een risicoanalyse van het proces rond de koeltoren, een legionellabeheersplan waarin de controlemaatregelen staan beschreven en een logboek waarin alle handelingen gedocumenteerd worden.

Op de congresdag kozen negentig professionals uit de breedte van de legionellaproblematiek voor een intensieve kennisinvestering in hun vakmanschap. Programmaonderdeel was een exposé over de kwaliteit van uitgevoerde risicoanalyses bij de toepassing van nieuwe koeltorens. Aan de analyses mankeert nog wel eens wat, stelde een van de sprekers. Daarop opperde een GGD-medewerker de prangende vraag: moet ik nu morgen alle risicoanalyses gaan checken? Zijn vraag was terecht. In zijn rayon, dat een groot deel van de provincie Brabant beslaat, staan zestig koeltorens geregistreerd.

De kern van dit probleem bleek een kennislacune te zijn. Er is bij ISSO een goede training voor risicoanalisten voor legionella-preventie in koeltorens. Hier leert de professional het toepassen van een procesbenadering voor het opstellen van een risico-analyse en een legionellabeheersplan. Een koeltoren is immers onderdeel van een proces en niet maar een component waarbij een standaardmaatregel in het legionellabeheersplan volstaat. Een risicoanalist is echter niet verplicht zich te trainen en dus komt beunhazerij ook in deze markt veel voor.

Een andere spreker, beheermanager van Campina/DMV, liet zien dat het ook anders kan. Met Veiligheid als vaste pijler binnen de organisatie van zijn fabriek wordt systematisch vastgehouden en gewerkt aan een hoog veiligheidsniveau en de continue verbetering daarvan. Dat geldt dus ook voor zijn koeltoren, als onderdeel van de ondersteunende faciliteiten in het productieproces. Met zijn voordracht onderschreef hij mijn overtuiging dat vakmanschap en permanente training de basis vormen voor een goede bedrijfsvoering en kwaliteit van je producten.

En die goede bedrijfsvoering en kwaliteit zijn niet alleen voorbehouden aan de voedingsmiddelenindustrie!


Rob van Bergen

Terug