Spring naar hoofd-inhoud

BLOG: Legionellapreventie is een marktsector

Aangemaakt door Oscar Nuijten | |   Blog

Een van de belangrijkste onderwerpen van de installatiesector is legionellapreventie. Wat is de stand van zaken?

Sinds de legionella-uitbraak op de West-Friese Flora in 1999 en het incident met de koeltoren in Amsterdam in 2006, is legionellapreventie niet meer van de agenda geweest. Praktisch alle belanghebbende partijen hebben initiatieven ontplooid op het gebied van legionellapreventie.

 

Breed gedragen
Kartrekkers zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de stichting Veteranenziekte, NEN, KBI, Uneto-VNI, TNO, Kiwa, KWR, TVVL en ISSO. Ook een belangrijke rol spelen marktpartijen die zich bezighouden met legionellapreventie, waaronder fabrikanten van waterbehandelingsapparatuur, drinkwaterbedrijven, wateradviesbureaus, installatiebedrijven, onderhoudsbedrijven en laboratoria.

 

Legionella aan banden
Wetgeving, normen, technische richtlijnen en opleidingen zijn sinds 2004 stapsgewijs aangepast. Met een verplichte certificatieregeling bewaken we de kwaliteit van risicoanalyses en beheersplannen. Weer andere certificatieregelingen stellen eisen aan het toepassen van alternatieve technieken voor legionellapreventie in leidingwaterinstallaties. Alternatieve technieken waarbij chemische middelen gebruikt worden, moeten zijn voorzien van een toelating van het College gewasbestrijdingsmiddelen en biociden (Ctgb). Ook het toezicht door de drinkwaterbedrijven, de Inspectiedienst voor Leefomgeving en Transport en door de gemeenten (voor wat betreft de koeltorens), is duidelijk vastgelegd in regels en protocollen.

 

Investeringen
Fabrikanten van waterbehandelingsapparatuur hebben flink geïnvesteerd in het onderzoek naar en de ontwikkeling van geschikte technieken om legionellagroei tegen te gaan. Daarmee hebben ze een plek in de markt veroverd. Dat ging niet zonder slag of stoot: zij hebben zich geconformeerd of gaan zich op korte termijn conformeren aan de strenge regels van IenM en de verplichting tot certificering van hun techniek.

 

Marktsector
Legionellapreventie is uitgegroeid tot een belangrijke marktsector, waarin vele organisaties en mensen actief zijn. Bij de brancheorganisatie voor waterbehandelingsbedrijven Aqua Nederland is een twintigtal bedrijven aangesloten die zich intensief bezighouden met legionellapreventie. Tientallen wateradviesbureaus en fabrikanten hebben legionellapreventie als speerpunt. Honderden werknemers voeren dagelijks legionellapreventiewerkzaamheden uit. Ze zijn daarvoor opgeleid door Stichting Wateropleidingen, Kenteq en ISSO. ISSO heeft zeven technische richtlijnen ontwikkeld specifiek voor legionellapreventie (Publicaties 30.5, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 811en Kleintje Legionella). Ook heeft ISSO de websites www.zorgplicht-legionella.nl en www.legionellavraagbaak.nl voor leidingwaterinstallaties en koeltorens in beheer. Daarnaast faciliteert ISSO het Landelijk Overleg Preventie Legionella waarin op beleidsniveau gesproken wordt over initiatieven om de legionellaveiligheid in NL verder te verbeteren.

 

Congres Alternatieve technieken tegen legionella
Op dinsdag 9 april organiseert ISSO het congres ‘Alternatieve technieken tegen legionella’. Op de bijeenkomst zijn er presentaties en discussies over de laatste ontwikkelingen. De deelnemers krijgen algemene informatie over wetgeving en richtlijnen van de overheid en over certificering. Centraal staan kenmerken en toepassingsmogelijkheden van verschillende technieken, waaronder varianten op thermisch, fysisch en elektrochemisch beheer. U bent van harte welkom. Meer informatie vindt u hier.

Terug