Spring naar hoofd-inhoud

BLOG: Sta op voor kwaliteit

Aangemaakt door Rob van Bergen | |   Blog

Private kwaliteitsborging… kent u die kreet? Het kan u bijna niet zijn ontgaan; de term hoor je nu overal. Het lijkt wel een soort wachtwoord. Private kwaliteitsborging. Biep! U mag binnentreden.

Private kwaliteitsborging betekent dat bouwers en installateurs zelf zorgen dragen voor het voldoen aan de eisen uit onder meer het Bouwbesluit en zelf garant staan voor de kwaliteit van hun werk. “Voor mij niets nieuws!,” hoor ik u al zeggen: “Ik sta altijd garant voor kwaliteit!”. Daarvoor krijgt u van mij een pluim.

Ik vergeet echter één woord in de omschrijving en dat is het woord aantoonbaar. Uw werk moet aantoonbaar voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en de gecontracteerde kwaliteitseisen. Hoe doet u dat? Dat kan binnen het nieuwe stelsel op verschillende manieren. De methodes hiervoor heten instrumenten. Zoals u van ons mag verwachten, is ook ISSO in de weer om die instrumenten voor de installatiesector te ontwikkelen. Welk instrument van kwaliteitsborging van toepassing is, is helemaal afhankelijk van uw soort klus.

Bij de aanleg van een vloerverwarming volstaat misschien het volgen van het fabrikantenvoorschift in combinatie met een gecontroleerde berekening van het benodigde verwarmingsvermogen. Voor grotere projecten, zoals bij nieuwbouw, moet er wellicht een gecertificeerde bouwplantoets plaatsvinden. Deze methode komt in de plaats van de toetsing van de bouwvergunning door Bouw- en Woningtoezicht. Tijdens de bouw wordt er dan ook nog eens extern toezicht gehouden volgens een gecertificeerd toezichtplan.

In het nieuwe stelsel gaat er dus heel wat veranderen. Het voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, bijvoorbeeld voor de Rc-waarden van de gevels, de energieprestatie en de capaciteit van het ventilatiesysteem, verlangt een gedegen documentatie. Uiteindelijk wordt bij oplevering aan de gemeente een opleverdossier overhandigd met de belangrijkste gegevens, bewijsstukken en foto’s van het project. De gemeente controleert alleen nog of dit dossier volledig is. Zo maakt u voor de klant de afgesproken prestaties van het bouwwerk en de door u geleverde kwaliteit aantoonbaar.

Maar dat deed u altijd al. Toch?

Rob van Bergen

Bron: InstallateursZaken januari 2015

Terug