Spring naar hoofd-inhoud

BLOG: Verpleeghuis van de Toekomst

Aangemaakt door Joost van Hoof | |   Blog

We blijven langer wonen in ons eigen huis. Maar verpleeg- en verzorgingshuizen blijven nodig. Welke bouwkundige maatregelen moeten we nemen?

Langer thuis wonen staat hoog op de maatschappelijke agenda. We zouden bijna vergeten dat een grote groep ouderen nog jaren in verpleeg- en verzorgingshuizen blijven wonen. Dit BLIJVEN in de toekomst belangrijke woonzorgvormen. Verpleeghuisorganisaties staan voor een enorme opgave en uitdaging: onder invloed van overheidsbeleid verschuift de bewonerspopulatie van verpleeghuizen naar tijdelijke bewoners met een hoge en complexe zorgzwaarte.

 

Nederland als gidsland

Het beeld in de Nederlandse samenleving van verpleeghuizen is negatief. Dezer dagen ligt de focus van onderzoek op langer thuis wonen. We lijken voorbij te gaan aan de grote stappen die al zijn gezet in de Nederlandse verpleeghuiswereld. Zo kijkt het buitenland met grote interesse naar alle innovaties in de Nederlandse verpleeghuiswereld. Anno 2013 zijn we een gidsland op het gebied van verpleeghuiszorgtechnologie. Goede technologie en bouwkundige maatregelen kunnen het welzijn van bewoners, werkprocessen van zorgprofessionals en beheer en onderhoud ondersteunen of optimaliseren. Maar de kennis hierover is nog slecht ontsloten. Toch denken verpleeghuizen, door de nieuwe ontwikkelingen die ze te wachten staat, goed na over bouwkundige en (installatie)technologische maatregelen die bewezen gunstig zijn.

 

Evidence-based

Vaak genomen maatregelen in de bouw en technologie behalen niet het beoogde effect op bewoners en zorgprofessionals. Te denken valt bijvoorbeeld aan een gezond binnenmilieu of monitoringstechnieken. Hoe komt dat? Is de maatregel gewoon niet werkzaam? Of ligt het aan de manier van samenwerking tussen zorgprofessionals en medewerkers van technische diensten of dienst huisvesting? Welke evidence-based kennis is er eigenljk beschikbaar op het vlak van bouwkundige en (installatie)technologische oplossingen voor verpleeghuizen? En op welke concrete zorg- en welzijnsvragen hebben we nog geen antwoord? Met deze en andere vragen gaat Fontys Hogescholen in samenwerking met ISSO aan de slag onder de noemer Verpleeghuis van de Toekomst (VETO). Betrokken partners zijn ouderenzorgorganisaties en experts/onderzoekers op het vlak van wonen en zorg (bouwkunde/installatietechnologie). Dit moet gaan leiden tot ontsluiting van kennis en tot concrete kennisproducten. De eerste (kleine) kennisproducten zijn al gereed.

 

Kenniskaarten gericht op zorg

Zo zijn twee gratis Kenniskaarten (factsheets) beschikbaar. Ze gaan over verlichting en temperatuur en zijn geschreven door experts in deze onderwerpen. In de nabije toekomst zijn er meer Kenniskaarten te downloaden. We ontsluiten specifieke kennis die nodig is voor de evidence-based design van zorgomgevingen. Aan de orde komen bijvoorbeeld nog bijzondere ontwerpeisen die voortkomen uit een zorgsituatie, waaronder het ouder worden of een aandoening als dementie of oogziekten. Zo zijn voor ouderen met een oogaandoening aanpassingen nodig van de verlichtingssystemen.

 

Twee werelden samen

De Kenniskaarten zijn gericht op professionals uit de installatiesector en op medewerkers technische diensten in de zorg. Op deze manier wordt kennis ontsloten voor de installatiesector en voor de zorg. Zo brengen we twee ‘werelden’ samen.

 

Reageren? De schrijver nodigt u uit via j.vanhoof@isso.nl

Terug