Spring naar hoofd-inhoud

BLOG: Wat u altijd al wilde weten over energie

Aangemaakt door Rob van Bergen | |   Blog

1. Betaal ik niet teveel voor mijn energie?
Ja, dat doet u. De grootste kostenpost van uw energierekening is echter de belasting op energie. Leuk is dat niet.


2. Hoe verlaag ik mijn energierekening?
Natuurlijk zit u al bij de goedkoopste aanbieder. Maar dan betaalt u nog altijd die hoge belasting. Het wordt daarom pas echt interessant als u zelf zorgt voor uw energie. U betaalt geen belasting meer, u krijgt subsidie én het is leuk (net als zelf bier brouwen). Dat is dus 3 keer leuk!


3. Hoe duurzaam is die energievoorziening in ons land nu eigenlijk?
Om heel eerlijk te zijn valt dat nogal tegen. Hoewel ‘we voor duurzaam gaan’, vertellen de cijfers een heel ander verhaal. Daarom hebben we over het tempo Europese afspraken gemaakt. Dat tempo moet door de Nederlandse overheid worden gestimuleerd, maar hun maatregelen dragen daar niet altijd aan bij. Zo werd door de aankondiging van een subsidieregeling voor zonnepanelen, een prima lopende marktwerking verstoord en viel acuut de hele handel stil. En dus sloten we 2012 af met een schamele 4% aandeel duurzame energie van het nationale energieverbruik. In 2020 moet dit zijn gegroeid naar 16%, is de ambitie van het huidige kabinet. Dat wordt dus nog een taaie klus.

4. Hebben we meer energiecentrales nodig?
Nee. De toekomst voor u en mij ligt in decentrale opwekking. Dat wil zeggen in uw eigen opwekking met zonnepanelen, een zonnecollector of een windmolen. Met die middelen wordt energie zo dicht mogelijk bij de gebruiker opgewekt, het belangrijkste uitgangspunt van een efficiënt systeem zonder veel energieverlies tijdens het transport. Dat klinkt eenvoudig, maar daarmee heb je nog geen dekkend systeem voor Nederland, laat staan voor heel Europa. Aan de overheid dan ook de taak om een goed systeem te faciliteren die de koppeling tussen al die decentrale opwekkers en de grote energiecentrales mogelijk maakt. Want enkele energiecentrales blijven we nodig hebben als de zon niet schijnt of de wind niet waait. Omdat een dergelijk systeem nodig is vanuit gemeenschappelijk belang en niet vanuit individueel belang, komt het er niet vanzelf.


5. Hebben al die maatregelen voor energiebesparing nou iets opgeleverd?
Jazeker. Door de ontwikkelingen van de laatste 20 jaar is het gasverbruik per huishouden al zo’n 20% gedaald. Dat is het gevolg van strengere bouweisen bij nieuwbouw en van renovatiemaatregelen bij bestaande woningen. Bovendien voegen we steeds meer duurzaam gas (biogas) toe waardoor het gasgebruik verduurzaamt. Door ook steeds meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te produceren, wordt de duurzaamheid van onze totale energieproductie steeds beter.

6. Wie of wat kan mij helpen met energiekostenverlaging?
Waarvoor en hoe vaak gebruikt u energie? Meten is weten. En begrip begint bij informatie. Heeft u nog geen slimme meter? Vraag hem dan aan bij uw energieleverancier. U krijgt dan meer inzicht in uw verbruik. Een rigoureuze aanpak van uw energiekosten begint bij het opstellen van een energielabel van uw pand en een energie-advies op maat. Aan de hand hiervan kan een stappenplan worden opgesteld. U treft bijvoorbeeld dit jaar isolerende maatregelen treffen en koopt volgend jaar een nieuwe ketel. Met dit soort ingrepen verhoogt u bovendien de strategische waarde van uw onroerend goed. Laat u leiden door kwaliteit en vraag bij het opstellen van het energielabel om een all-in-advies en om begeleiding van de maatregelen. Het is ook een aanrader om een en ander samen met uw buren of de Vereniging van Eigenaren op te pakken. Nu of nooit! Want tot 1 maart 2014 pikt u mooi een verlaging van het btw-tarief mee van 21% naar 6%.

Samen energie produceren moet makkelijker worden. Dat is waar het huidige kabinet naar streeft. Daarom is dit het moment om aan de slag te gaan met energiebesparing en met het opwekken van uw eigen energie. Het levert geld op én het is leuk.

Reageren? De schrijver nodigt u uit via r.vanbergen@isso.nl.

Terug