Spring naar hoofd-inhoud

Een lerende sector

Aangemaakt door Jan Cromwijk | |   Blog

De installatietechniek is in dertig jaar tijd in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft impact op ons werk. Vergelijk een woning uit de jaren 80 eens met een woning anno 2014. Hoeveel tijd had u toen voor het aanbrengen van een CV-installatie/Elektra-installatie? Welke materialen gebruikte u destijds? Welke installaties kon u in 1985 naast of in plaats van de CV-ketel/Elektra-installatie installeren en onderhouden? Welke innovaties van de afgelopen dertig jaar zet u in 2014 om in waarde voor uw klanten en winst voor uzelf?

De stroom aan  veranderingen zal nog meer gaan versnellen. Als u wilt blijven installeren, dan valt er nog veel te leren. De bal ligt bij ons. Want in de Nederlandse economie ligt de verantwoordelijkheid voor ‘leren op de werkvloer’ bij werkgevers en werknemers. De invulling van deze verantwoordelijkheid is een worsteling voor installatiebedrijven, leveranciers en groothandels. Als projectcoördinator ISSO en projectleider BuildUpSkills hoor ik veel vragen uit de sector.


Bent u werkgever? Hoe richt u een leeromgeving in die medewerkers kan uitdagen? Hoeveel tijd en middelen krijgen medewerkers om zich te ontwikkelen? Ondersteunt u initiatieven die werknemers zelf nemen? Zet u cursussen en kennis uit bijvoorbeeld ISSO-publicaties om in verbeterde en/of nieuwe werkprocessen, producten en diensten? Wat verwacht(te) u van e-learning? Wat is de (nieuwe) rol van onderwijs? Verwacht u dat schoolverlaters vernieuwingen meebrengen en aanjagen? Moeten schoolverlaters vakmensen zijn die flexibel omgaan met het verleden en de vernieuwingen van nu en de toekomst? Vervangt interne opleiding het onderwijs of is dat aanvullend? Wilt u de nieuw verworven kennis en vaardigheden laten erkennen met certificaten of een geldig diploma?


Bent u leverancier? Ook dan staat u voor veel vragen. Hoe verkent u met uw medewerkers en klanten  de (on)mogelijkheden die nieuwe technieken bieden? Verwacht u dat installatiebedrijven vanwege slim ontworpen componenten en/of prefab gebouwinstallaties voortaan in één keer goed installeren en beheren? Is het zinvol  om de inbedrijfsstelling van nieuwe installaties uit handen te nemen van de installateur? Wat kunt of wilt u bereiken met de inrichting van een eigen academie of college? Hoe borgt u dat uw klanten voldoende kennis en kunde beschikken die nodig is om goed werkende en energie-efficiënte installaties te realiseren?


Heeft u antwoorden? Of wilt u vragen beantwoord zien? Dan nodig ik u bij deze uit om uw vragen, antwoorden en ervaringen te delen! Door samen te zoeken naar antwoorden kunnen we de toekomst van de sector aantrekkelijk en winstgevend te maken. We hebben de techniek waar Nederland om draait in handen! Laten we daar samen vakbekwaam en met plezier aan blijven werken!

Terug