Spring naar hoofd-inhoud

Kies uw toekomst: aan de slag!

|   Blog

Onze keuzestress wordt alsmaar groter! We worden overspoeld door een indrukwekkende hoeveelheid aan technische innovaties en economische en maatschappelijke veranderingen. Dat kan knap lastig zijn. Want voor de meeste onder ons is keuze onlosmakelijk verbonden met risico.

Risico doet weer denken aan verlies. En aan twijfel: misschien zijn we wel niet goed genoeg… Niet zelden leidt dit tot uitstel, afstel…  en weer een gemiste kans!
Een goede verkoper speelt in op de ‘wetmatigheid’ van keuzestress. Hij laat de klant eerst kiezen uit het ‘standaard’ aanbod. Vervolgens schetst hij de klant een idealistisch beeld van een toekomst met bijvoorbeeld meer comfort. Maar daarvoor heeft de klant extra opties, andere diensten of de nieuwste producten nodig. Deze stapsgewijze verkoopmethode trekt de klant vaak over de streep: die kiest uiteindelijk voor het ‘dure’ neusje van de zalm.

Persoonlijk kompas
We kunnen lering trekken uit die verkoopmethode! Om te beginnen bij ons toekomstbeeld. Hoe ziet dat eruit? Waaraan willen we als werknemer of als organisatie een bijdrage leveren? Als we dat weten, dan kunnen we stapsgewijs invulling geven aan die toekomst. Moderne kernprincipes daarbij zijn: experimenteer, zoek verbinding met anderen, werk samen, gebruik beschikbare kennisbronnen, deel je ervaring en vier je succes*. Daar zijn sociale netwerken, collega’s, Rotaryclubs en internet bij uitstek ideale omgevingen voor. Langs die wegen is je persoonlijke kompas, je gevoel van richting, belangrijker dan bronnen als routekaarten, rapporten en uitgeschreven plannen. Met een goed en deskundig gebruik van je kompas kom je vaak ook uit waar je wilt zijn.

Scrum
Een in de IT veel toegepaste methode om het ‘kompas’ goed te gebruiken is Scrum. Deze methode gaat uit van de kennis binnen een multidisciplinair team: iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van taken. De opdrachtgever omschrijft een wensproduct. Daarmee gaat het team aan de slag. Binnen een tijdsbestek van maximaal vier weken moet een bruikbaar stukje van het product zijn opgeleverd. Die werkwijze blijkt een effectieve manier om controle te houden op complexe productontwikkelingen. Door de korte, resultaatgerichte perioden kunnen doelstellingen op tijd worden bijgesteld en zijn risico’s betere beheersbaar!

Oproep!
En zo komen we weer terug bij de risicofactor die ons van kansen weerhoud. Ik ben ervan overtuigd dat Scrum, de verkoopmethode en moderne kernprincipes uitstekend zijn toe te passen in de installatiesector. Heeft u daarin een praktijkervaring? Deel dan graag uw verhaal met mij en de sector!
Jan Cromwijk, j.cromwijk@isso.nl, @jancromwijk

*Denk hierbij ook aan BIM (ISSO-publicatie 109 ‘Aan de slag met een BIM’). Dit blog is geïnspireerd door TED-Talks uitgesproken door Joi Ito (http://www.ted.com/talks/joi_ito_want_to_innovate_become_a_now_ist) en Renata Salecl http://www.ted.com/talks/renata_salecl_our_unhealthy_obsession_with_choice.
De blog is als column verschenen in de vakbladen K&S en E&I.

Terug