Spring naar hoofd-inhoud

Prepareer u op Europese wetgeving woningventilatiesystemen

Aangemaakt door Marco Hofman | |   Blog

Ventileren in gebouwen is nodig voor uw en onze gezondheid! Maar de kwaliteit laat nog te wensen over.

Om te ventileren openen we ventilatieroosters. Of we schakelen (daarbij) de mechanische ventilatie in. Ook moeten we regelmatig luchten (spuien), zeker na een feestje of tijdens klussen in huis. Luchten is slechts een aanvulling op het continu verversen van de lucht. Juist in nieuwe woningen gaat het vaak mis.

Integrale samenhang ontbreekt
Het is droevig gesteld met de kwaliteit en de werking van nieuw aangebrachte woningventilatiesystemen. Vaak ontbreekt de integrale samenhang met de woning en de andere comfortinstallaties; er gaat veel mis bij het ontwerpen, realiseren en de oplevering van ventilatiesystemen. En dat terwijl installaties van cruciaal belang zijn in goed geïsoleerde en kierdichte woningen.

Kwaliteit wordt afgedwongen
In het belang van onze gezondheid moeten we toewerken naar een betere kwaliteit van klimaatinstallaties. Dat geldt in het bijzonder voor de kwaliteit van het ventilatiesysteem dat in kierdichte woningen het hart van de klimatisering vormt. Die kwaliteit wordt de installatiesector trouwens al op korte termijn afgedwongen. Want de komende jaren krijgen we intensief te maken met de gevolgen van het Europese energiebeleid. Zo komt Nederland met nieuwe wetgeving dankzij de uitgebreide EPBD-normen, Ecodesign richtlijnen, de Energie-efficiëntie richtlijn EED en de RES-directive.

Wat nu?
Maak uw vak en bedrijfsvoering gereed voor de implementatie van de aanstormende regelgeving! De ingrijpende gevolgen worden nu al duidelijk. Zo treedt als gevolg van de terugtredende overheid in 2015 een nieuw overheidsstelsel in werking. Dit stelsel legt een zware taak neer bij partijen in de bouw- en installatiebranche. Kern is dat de partners zelf hun kwaliteitsborging moeten regelen.

U bent straks aansprakelijk
U zorgt als private partij zelf voor het voldoen aan het Bouwbesluit. Dat betekent dus dat u zelf dient aan te tonen of uw ontwerp en de door u gerealiseerde installaties aan de wettelijke en gecontracteerde (kwaliteits-)eisen voldoen. En dat geldt niet alleen op het moment van oplevering, maar gedurende de gehele levensduur!

Hoe voldoet u aan het Bouwbesluit en privaatrechtelijke afspraken? Lees alles hierover in de nieuwe ThemaTech 31 Veiligheid en gezondheid, welke eind maart 2014 verschijnt. Daarin leest u ook het volledige artikel waaraan deze blog is ontleend.

Terug