Spring naar hoofd-inhoud

Geactualiseerde ISSO-publicatie 65 beschrijft nu ook dynamisch inregelen

De kennis in ISSO-publicatie 65 ‘Inregelen van ontwerpvolumestromen in klimaatinstallaties’ is herzien. De inregelmethoden die de publicatie beschrijft, zijn een uitwerking van de in NEN-EN 14336 genoemde methoden. Aan de publicatie hebben we kennis toegevoegd over het dynamisch inregelen van de ontwerpvolumestromen.

Lees meer

Onze meest recente nieuwsbrief is uit

We hebben weer een nieuwsbrief uitgebracht, de ISSO Info 70! Je leest in deze uitgave onder andere over: 

Lees meer

Uitkomst enquête energieprestatie-adviseurs: 80 procent wil adviseur blijven

Bijna 80 procent van de voormalig EPA-adviseurs die nog niet vakbekwaam zijn onder het nieuwe EPG-stelsel, wil zich bijscholen tot EP-adviseur. Dit blijkt uit de landelijke enquête ‘energieprestatie van gebouwen’ van InstallQ, RVO, NEN en ISSO onder circa 500 voormalig EPA-adviseurs. De enquête laat ook zien dat ruim de helft van de geënquêteerden de bijscholing al succesvol heeft doorlopen. Een andere grote groep mensen zit op dit moment in het traject richting vakbekwaam EP-adviseur. Sommige respondenten die nog niet zijn gestart met bijscholing, wachten tot zij fysiek examen kunnen doen.

Lees meer

Meten en sturen op werkelijk energiegebruik met WEii

DGBC en TVVL hebben de tool WEii.nl ontwikkeld, waarmee het nu mogelijk is gebouwen eenvoudig en snel te beoordelen op het werkelijke energiegebruik. WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator en maakt op een uniforme wijze inzichtelijk wat een gebouw per m2 per jaar aan energie gebruikt.

Lees meer

Actuele kennis en praktische tips over luchtfilters

Het is mogelijk om filters te selecteren die fijnstof tegenhouden. Een voorwaarde is wel dat filters juist worden geïnstalleerd en onderhouden. De recent herziene ISSO-publicatie 27 ‘Luchtfilters voor comfortinstallaties’ biedt hiervoor actuele kennis en praktische tips.

Lees meer

EP-examens volgens methode 2020-2e druk

Vanaf maandag 8 maart worden alle Energieprestatie-examens afgenomen volgens de opnameprotocollen methode 2020- 2e druk (ISSO-publicatie 75.1 en 82.1). Dat geldt voor alle modulen. 

Lees meer

Kennis over ontwerpvolumestromen weer actueel

De kennis uit ISSO-kleintje Inregelen is recent weer up-to-date gebracht. Het Kleintje is een compacte handleiding voor het inregelen van de ontwerpvolumestromen van individuele verwarmingsinstallaties in woningen. De kennis is geschikt voor installatieontwerpers en onderhoudsmonteurs. De kennis wordt ook gebruikt in het installatietechnische onderwijs.

Lees meer

Complete versie ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 beschikbaar

We zijn 3 weken onderweg met het nieuwe Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG), waaraan bepalingsmethode NTA 8800 ten grondslag ligt. Nog tot medio december 2020 zijn er kleine aanpassingen en verduidelijkingen in de NTA 8800 verwerkt. Het was daarom noodzakelijk ook aan ISSO-publicaties 75.1 en 82.1, waarvan de opnameprotocollen onderdeel zijn, lichte verbeteringen toe te passen. De versies van ISSO-publicaties 75.1 en 82.1, methode 2020- 2e druk, zijn nu online beschikbaar en binnenkort ook op papier te bestellen.

Lees meer

Wegwijzer COVID-19 over ventilatie is geüpdatet

De kennis over ventilatie kan eraan bijdragen dat ruimten in gebouwen goed worden geventileerd, wat verspreiding van ziekteverwekkers helpt voorkomen. Om te zorgen dat gebruikers snel hun weg kunnen vinden in de kennis , ontwikkelde wij de Wegwijzer COVID-19. De wegwijzer staat ook bekend als ISSO-KennisKaart 239.

Deze Wegwijzer is nu op enkele punten aangepast.

Lees meer

In tien stappen naar optimale ventilatie in verpleeghuizen 

Om de besmettingsrisico’s met luchtweginfecties in verpleeghuizen zo klein mogelijk te houden, is inzetten op aanvullende ventilatie-maatregelen aan te raden. Goed ventileren helpt om de overdracht van luchtweginfecties te beperken, als aanvulling op de standaard COVID-19 maatregelen. In een Infographic, uitgebracht onder de vlag van het Masterplan Ventilatie, zijn de tien belangrijke adviezen rondom ventilatie in verpleeghuizen op een rij gezet. 

Lees meer