Spring naar hoofd-inhoud

EP-examens volgens methode 2020-2e druk

Vanaf maandag 8 maart worden alle Energieprestatie-examens afgenomen volgens de opnameprotocollen methode 2020- 2e druk (ISSO-publicatie 75.1 en 82.1). Dat geldt voor alle modulen. 

Lees meer

Kennis over ontwerpvolumestromen weer actueel

De kennis uit ISSO-kleintje Inregelen is recent weer up-to-date gebracht. Het Kleintje is een compacte handleiding voor het inregelen van de ontwerpvolumestromen van individuele verwarmingsinstallaties in woningen. De kennis is geschikt voor installatieontwerpers en onderhoudsmonteurs. De kennis wordt ook gebruikt in het installatietechnische onderwijs.

Lees meer

Complete versie ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 beschikbaar

We zijn 3 weken onderweg met het nieuwe Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG), waaraan bepalingsmethode NTA 8800 ten grondslag ligt. Nog tot medio december 2020 zijn er kleine aanpassingen en verduidelijkingen in de NTA 8800 verwerkt. Het was daarom noodzakelijk ook aan ISSO-publicaties 75.1 en 82.1, waarvan de opnameprotocollen onderdeel zijn, lichte verbeteringen toe te passen. De versies van ISSO-publicaties 75.1 en 82.1, methode 2020- 2e druk, zijn nu online beschikbaar en binnenkort ook op papier te bestellen.

Lees meer

Wegwijzer COVID-19 over ventilatie is geüpdatet

De kennis over ventilatie kan eraan bijdragen dat ruimten in gebouwen goed worden geventileerd, wat verspreiding van ziekteverwekkers helpt voorkomen. Om te zorgen dat gebruikers snel hun weg kunnen vinden in de kennis , ontwikkelde wij de Wegwijzer COVID-19. De wegwijzer staat ook bekend als ISSO-KennisKaart 239.

Deze Wegwijzer is nu op enkele punten aangepast.

Lees meer

In tien stappen naar optimale ventilatie in verpleeghuizen 

Om de besmettingsrisico’s met luchtweginfecties in verpleeghuizen zo klein mogelijk te houden, is inzetten op aanvullende ventilatie-maatregelen aan te raden. Goed ventileren helpt om de overdracht van luchtweginfecties te beperken, als aanvulling op de standaard COVID-19 maatregelen. In een Infographic, uitgebracht onder de vlag van het Masterplan Ventilatie, zijn de tien belangrijke adviezen rondom ventilatie in verpleeghuizen op een rij gezet. 

Lees meer

Vernieuwde ISSO-publicatie 64 gaat kwaliteit van isolatie verbeteren

ISSO-publicatie 64 ‘Kwaliteitseisen isoleren voor de utiliteitsbouw' is herzien. Met deze herziening sluit de publicatie aan op de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Deze normstellende isolatierichtlijn in de vernieuwde publicatie helpt de kwaliteit van isolatie verbeteren en energieverlies en uitwendige corrosie voorkomen.

Lees meer

Overgangsregeling voor aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseurs

In aanloop naar de inwerkingtreding van bepalingsmethode NTA 8800, op 1 januari aanstaande, is duidelijk geworden dat een deel van de EP-adviseurs het bewijs van vakbekwaamheid niet tijdig zal halen. Dat komt onder andere door de huidige coronamaatregelen, discussies in de politiek en de kwaliteit van de examens. Hierdoor zouden de EP-adviseurs hun werk na 1 januari 2021 niet kunnen uitvoeren. Om de EP-adviesmarkt al op korte termijn zo sterk mogelijk te maken, is een overgangsregeling in het leven geroepen. Tot 1 juli 2021 geldt dat personen die nog in het traject zitten om vakbekwaam EP-adviseur te worden in bepaalde situaties toch een opname mogen doen als zij aantoonbaar vakbekwaam zijn. Zo zijn er straks voldoende adviseurs om het werk aan te kunnen.

Lees meer

Interpretatie- en wijzigingsdocumenten ISSO-publicatie 75.1 en 82.1 beschikbaar

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel Energie Prestatie van Gebouwen (EPG) in werking, waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De interpretatie- en wijzigingsdocumenten bij ISSO-publicatie 75.1 voor utiliteitsbouw en ISSO-publicatie 82.1 voor woningen en de andere documenten zijn nu beschikbaar.

Lees meer

Mogelijkheden thuisexaminering EP-advies onderzocht

Als gevolg van de lockdown die door de overheid is afgekondigd, is het vanaf vandaag niet meer mogelijk om  examens op locatie of in computercentra af te nemen. ISSO, InstallQ, NEN, RVO en BZK doen er, samen met de examenpartners van ISSO, alles aan om examinering voor EP-advies zo snel mogelijk weer op gang te brengen. Om adviseurs in opleiding weer in staat te stellen een examen af te leggen wordt door de betrokken partijen de mogelijkheid onderzocht om op korte termijn te starten met thuisexaminering. 

Lees meer

Nieuwste tool Masterplan Ventilatie berekent invloed ventilatie op besmettingskans

Voor de derde maal heeft het Masterplan Ventilatie een gratis tool ontwikkeld die professionals helpt de ventilatie in gebouwen te optimaliseren. Dit keer gaat het om de rekentool Indicator besmettingskansen via aerosolen. Daarmee kunnen professionals de invloed van ventilatie inschatten op besmettingskansen in onder andere kantoren, scholen en verpleeghuizen. Het gaat daarbij specifiek om besmetting met ziekteverwekkers via aerosolen. De indicator kan ook bijdragen aan het maatschappelijk discours over het belang van ruimteventilatie.

Lees meer