Spring naar hoofd-inhoud

Wegwijzer COVID-19 over ventilatie is geüpdatet

De kennis over ventilatie kan eraan bijdragen dat ruimten in gebouwen goed worden geventileerd, wat verspreiding van ziekteverwekkers helpt voorkomen. Om te zorgen dat gebruikers snel hun weg kunnen vinden in de kennis , ontwikkelde wij de Wegwijzer COVID-19. De wegwijzer staat ook bekend als ISSO-KennisKaart 239.

Deze Wegwijzer is nu op enkele punten aangepast.

Lees meer

In tien stappen naar optimale ventilatie in verpleeghuizen 

Om de besmettingsrisico’s met luchtweginfecties in verpleeghuizen zo klein mogelijk te houden, is inzetten op aanvullende ventilatie-maatregelen aan te raden. Goed ventileren helpt om de overdracht van luchtweginfecties te beperken, als aanvulling op de standaard COVID-19 maatregelen. In een Infographic, uitgebracht onder de vlag van het Masterplan Ventilatie, zijn de tien belangrijke adviezen rondom ventilatie in verpleeghuizen op een rij gezet. 

Lees meer

Vernieuwde ISSO-publicatie 64 gaat kwaliteit van isolatie verbeteren

ISSO-publicatie 64 ‘Kwaliteitseisen isoleren voor de utiliteitsbouw' is herzien. Met deze herziening sluit de publicatie aan op de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Deze normstellende isolatierichtlijn in de vernieuwde publicatie helpt de kwaliteit van isolatie verbeteren en energieverlies en uitwendige corrosie voorkomen.

Lees meer

Overgangsregeling voor aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseurs

In aanloop naar de inwerkingtreding van bepalingsmethode NTA 8800, op 1 januari aanstaande, is duidelijk geworden dat een deel van de EP-adviseurs het bewijs van vakbekwaamheid niet tijdig zal halen. Dat komt onder andere door de huidige coronamaatregelen, discussies in de politiek en de kwaliteit van de examens. Hierdoor zouden de EP-adviseurs hun werk na 1 januari 2021 niet kunnen uitvoeren. Om de EP-adviesmarkt al op korte termijn zo sterk mogelijk te maken, is een overgangsregeling in het leven geroepen. Tot 1 juli 2021 geldt dat personen die nog in het traject zitten om vakbekwaam EP-adviseur te worden in bepaalde situaties toch een opname mogen doen als zij aantoonbaar vakbekwaam zijn. Zo zijn er straks voldoende adviseurs om het werk aan te kunnen.

Lees meer

Interpretatie- en wijzigingsdocumenten ISSO-publicatie 75.1 en 82.1 beschikbaar

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel Energie Prestatie van Gebouwen (EPG) in werking, waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De interpretatie- en wijzigingsdocumenten bij ISSO-publicatie 75.1 voor utiliteitsbouw en ISSO-publicatie 82.1 voor woningen en de andere documenten zijn nu beschikbaar.

Lees meer

Mogelijkheden thuisexaminering EP-advies onderzocht

Als gevolg van de lockdown die door de overheid is afgekondigd, is het vanaf vandaag niet meer mogelijk om  examens op locatie of in computercentra af te nemen. ISSO, InstallQ, NEN, RVO en BZK doen er, samen met de examenpartners van ISSO, alles aan om examinering voor EP-advies zo snel mogelijk weer op gang te brengen. Om adviseurs in opleiding weer in staat te stellen een examen af te leggen wordt door de betrokken partijen de mogelijkheid onderzocht om op korte termijn te starten met thuisexaminering. 

Lees meer

Nieuwste tool Masterplan Ventilatie berekent invloed ventilatie op besmettingskans

Voor de derde maal heeft het Masterplan Ventilatie een gratis tool ontwikkeld die professionals helpt de ventilatie in gebouwen te optimaliseren. Dit keer gaat het om de rekentool Indicator besmettingskansen via aerosolen. Daarmee kunnen professionals de invloed van ventilatie inschatten op besmettingskansen in onder andere kantoren, scholen en verpleeghuizen. Het gaat daarbij specifiek om besmetting met ziekteverwekkers via aerosolen. De indicator kan ook bijdragen aan het maatschappelijk discours over het belang van ruimteventilatie.

Lees meer

EnergieTransitieSpel geeft inzicht in verduurzaming van woningen

Speciaal voor professionals en studenten in de bouwbranche, woningeigenaren en anderen die geïnteresseerd zijn in verduurzaming van woningen hebben we het EnergieTransitieSpel ontwikkeld. Dat is een bordspel voor iedereen die graag meer kennis wil hebben van de energietransitie.

 

Lees meer

Verbeteringen doorgevoerd in EP-examens 

De kwaliteit en de kwantiteit van de examens voor EP-adviseurs heeft alle aandacht. Samen met de examenpartners en de examencommissie zijn verbeteringen in de examens doorgevoerd. Zo zijn inhoudelijke fouten in toetsen met terugwerkende kracht goed gerekend voor kandidaten die dit examen al hebben afgenomen. Een deel van de betreffende kandidaten zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Kandidaten van de aanvullende examens (WA-B en UA-B) worden binnenkort geïnformeerd.  

Lees meer

Nieuwe versie Energiecijfers en -tabellen online beschikbaar

Wij hebben een nieuwe versie ontwikkeld van Energiecijfers en –tabellen; dit maal in de vorm van een online tool. Tot voor kort was dit werk in boekvorm bekend als ‘Cijfers & Tabellen’. In Energiecijfers en –tabellen staan kentallen over energiegebruik en de energiebesparing van diverse maatregelen. Doordat de kentallen nu voor het eerst online staan, is onze vakkennis veel gemakkelijker te benutten en actualiseren. 

Lees meer