Spring naar hoofd-inhoud

Goed ventileren als extra maatregel tegen het coronavirus 

Omdat gebouwen vanwege energiezuinig bouwen steeds beter zijn geïsoleerd, neemt de noodzaak van goed ventileren toe. Ook in oudere gebouwen is de ventilatie vaak maar beperkt. Toch krijgt goede ventilatie vaak nog niet de aandacht die het verdient. Een zorgwekkend idee, voor wie bedenkt dat velen van ons ruim 70% van de dag binnen doorbrengen. Te weinig ventilatie kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de gebruikers in gebouwen. Dat blijkt ook in de huidige coronapandemie, waar we met goede ventilatie het besmettingsgevaar kunnen beperken. De rol van ventilatie en de verspreiding van het coronavirus in gebouwen wordt steeds vaker in de media besproken. Onder andere dankzij initiatieven zoals het Deltaplan Ventilatie.

Lees meer

Complete versies ISSO-publicaties energieprestatie woningen en gebouwen gepubliceerd

Op woensdag 1 juli 2020 zijn de nieuwe versies gepubliceerd van bepalingsmethode NTA 8800:2020 en de opnameprotocollen ISSO-publicatie 75.1 en 82.1. Dat betekent dat de opnameprotocollen nu compleet zijn. De nieuwe ISSO-publicaties 75.1 voor utiliteitsgebouwen en 82.1 voor woningen en woongebouwen waren sinds begin dit jaar beschikbaar. Daarin ontbraken echter de algemene hoofdstukken 1 t/m 4, omdat de laatste informatie vanuit de overheid over het definitieve energielabel nog ontbrak.

Lees meer

De nieuwe nieuwsbrief ISSO Info is uit

In de ISSO Info 68 lees je meer over:

  • ISSO Open is beschikbaar
  • Nieuwe Kennispartners Resus en BCRG
  • Energiecijfers & Tabellen binnenkort online...
Lees meer

Meld je nu aan voor het online event SCENARIO2040 op 24 juni

We leven in bijzondere tijden en het belang van scenariodenken is vrijwel elke dag in het nieuws terug te vinden. SCENARIO2040 gaat hierop in, met een stevige link naar de technische sector en de rol van die sector in een keur aan uitdagingen en maatschappelijke issues die op ons allen afkomen.

Lees meer

Door Kader ontwikkelde lesmateriaal over de nieuwe energieprestatie methodiek gevalideerd door ISSO

De lesstof van de EP-U/B, EP-W/B, EP-U/D en EP-W/D opleidingen van Kader, zijn door ons gevalideerd en gepubliceerd in onze KennisBank. Zowel het lesmateriaal voor de vakbekwaam EPA adviseurs als de lesstof voor de vierdaagse opleiding voor nieuwe adviseurs zijn beschikbaar voor opleiders. Op deze manier versterken wij elkaar als partners vanuit onze expertise.

Lees meer

Richtlijnen voor ventilatiesystemen aangepast aan huidige wetgeving

Er is een nieuwe versie verschenen van ons Kleintje Ventilatie ‘Woningen en woongebouwen’. Deze versie helpt de belangrijkste punten uit de wetgeving toe te passen; het Bouwbesluit 2012 (versie juli 2019), de Wet Kwaliteitsborging, de eisen voor BENG en de (nog te publiceren) ontwerp NEN 1087. Kleintje Ventilatie (versie 2012) is dus aangepast aan de huidige wetgeving.

Lees meer

Softwarepakket Energy Advice Service is Validated by ISSO

ISSO heeft de Energy Advice Service van The Sustainables gevalideerd. Met dit softwarepakket kunnen berekeningen voor woningen gemaakt worden die een realistisch beeld geven van mogelijke verduurzamingsmaatregelen. De software voldoet aan de gestelde eisen om het Validated by ISSO-certificaat te mogen voeren.

Lees meer

Adviezen voor schoolgebouwen over ventilatie, riolering en veilig drinkwater i.v.m.Covid-19

Op 11 mei gaan de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang weer open. Op dit moment zijn de scholen en kinderopvang druk bezig om de gebouwen klaar te maken voor het 1,5 meter beleid en goede hygiëne. Net zo belangrijk is aandacht voor goed ventileren, goed functionerende riolering, veilig drinkwater en Legionellapreventie. ISSO en TVVL adviseren alle onderhoudsinstallateurs en gebouwbeheerders om scholen en kinderopvang hierover goed te informeren.

Lees meer

BRL 9500 Woningbouw en BRL9500 Utiliteitsbouw beschikbaar in de ISSO KennisBank

In het kader van de BENG regelgeving zijn BRL9500 Woningbouw en de BRL9500 Utiliteitsbouw herzien en vastgesteld door het CCvD van InstallQ. De BRL9500-delen zijn aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw en zijn op 15 april 2020 bindend verklaard door het bestuur van InstallQ. Deze BRL-en zijn nu te raadplegen in de ISSO KennisBank en op papier te bestellen.

Lees meer

BRL 9501 Berekeningsmethoden energieprestatie beschikbaar

BRL9501 is herzien als gevolg van de invoering van een nieuwe methodiek voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen, NTA 8800. De herziene BRL9501 is op 28 november 2019 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen en per 15 april jl. bindend verklaard door InstallQ.

De herziene BRL9501 is beschikbaar in de ISSO KennisBank.

Lees meer