Spring naar hoofd-inhoud

Aanvulling ISSO-Publicatie 55 helpt bij voorkomen temperatuurschommelingen aan douchemengkranen

Eind 2016 verscheen bij TVVL de voorstudie ST-35 ‘Beperken van drukschommelingen aan inlaten van douchemengkranen’. Deze drukschommelingen kunnen leiden tot temperatuurschommelingen, met nare gevolgen zoals schrikreacties en verbranding. De aanbevelingen die in het voorstudierapport zijn gedaan voor het opstellen van ontwerprichtlijnen zijn nu vertaald in een aanvulling op ISSO-Publicatie 55. ISSO-Publicatie 55 bevat richtlijnen voor ontwerp en realisatie van tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen.

Richtlijnen voor voorkomen temperatuurschommelingen aan douchemengkranen

Een belangrijk inzicht dat uit de aanvulling naar voren komt, is dat de aansluitleidingen naar de mengkraan voldoende autoriteit moeten hebben ten opzichte van de verdeelleidingen. Eenvoudiger gezegd: om drukschommelingen te voorkomen, moeten de verdeelleidingen met een laag drukverlies worden gedimensioneerd en de aansluitleidingen met een hoger drukverlies. In het aanvullingsrapport zijn richtlijnen hiervoor gegeven.

Om voldoende autoriteit in de aansluitleidingen te bereiken, kunnen bijvoorbeeld aan de inlaat van de douchemengkraan drukonafhankelijke volumestroombegrenzers worden geplaatst. Daardoor leidt een drukschommeling in het systeem tot een aanmerkelijk kleinere verstoring op de douchemengkraan.

 

Beschikbaar

Het aanvullingsrapport is tot stand gekomen met een bijdrage van Techniek Nederland en OTIB. Bij een herziening van ISSO-Publicatie 55 zal het aanvullingsrapport integraal worden verwerkt. Hiermee zal naar verwachting in 2020 gestart worden.
Het aanvullingsrapport is hier te downloaden (onder downloads).

 

Met vriendelijke groet,

ISSO Team

Terug