Spring naar hoofd-inhoud

Beste bouwkundigen, denk met ons mee over een gezamenlijke aanpak tegen Legionella

In ‘De jacht op Legionella’ duikt Zembla vanavond in de wereld van Legionella. Waarom worden er jaarlijks zoveel mensen ernstig ziek, en waarom lukt het niet de bron op te sporen?

Al sinds de uitbraak in 1999 in Bovenkarspel, waarbij 32 mensen om het leven kwamen, is er strenge wetgeving van toepassing voor alle hoog-risico locaties zoals zorginstellingen en hotels. Maar in plaats van een afname van het aantal slachtoffers is er sprake van een toename.

Waarom nog steeds Legionella

Vorig jaar hebben wij een enquête in de markt uitgezet, om te achterhalen waarom Legionellapreventie in de bouw nog onvoldoende heeft geleid tot meer veiligheid. Uit deze enquête bleek dat de bouw nog altijd niet integraal samenwerkt op dit punt. Drinkwaterinstallaties in gebouwen zijn vanaf oplevering regelmatig niet inherent legionellaveilig. Is er eenmaal een normoverschrijding voor Legionella aanwezig, dan zien gebouweigenaren zich vaak genoodzaakt tot duur en/of arbeidsintensief beheer. Lees hier het onderzoeksrapport

Een integrale aanpak is noodzakelijk, waarbij in de ontwerpfase nagedacht wordt over de drinkwaterveiligheid. Waterleidingen zijn nog te vaak het stiefkindje in de bouw. Momenteel vindt er overleg plaats met het ministerie van BZK over hoe we tot de gewenste kwaliteitsverbetering kunnen komen. Dat hierbij een belangrijke rol is weggelegd voor architecten en bouwkundig ontwerpers staat buiten kijf. Gebouweigenaren kunnen sinds begin dit jaar de LegionellaScan raadplegen, die in enkele korte stappen door de wet- en regelgeving leidt en adviseert over uit te voeren acties.

Denk met ons mee?

Hoe kunnen we de problemen in de praktijk samen aanpakken? Wat is er nodig? Daar praten we graag over door. Ben je bouwkundige, en wil je meedenken over een betere aanpak? Geef je dan op via isso@isso.nl  

 

Terug