Spring naar hoofd-inhoud

Bouwen volgens de regels inzichtelijk met Checklist Bouwbesluit

Er is een nieuwe versie verschenen van de serie Checklist Bouwbesluit. Het Bouwbesluit 2012 en de ministeriële regeling Bouwbesluit 2012 zijn meerdere malen aangepast. Dit heeft te maken met de toepassing van normen, vervallen van aansluitplicht distributienet gas en overige kleine wijzigingen. Daarom hebben wij de Checklist aangepast aan de nieuwe regels.

De nieuwe versie is verschenen als Praktijkboek. Dit praktijkboek is onderdeel van de serie ‘Checklist Bouwbesluit Woningen en woongebouwen’. Die bestaat uit deel A voor nieuwbouw en deel B voor verbouw. 

Praktijkboek maakt bouwen volgens regels inzichtelijker 
De wijzigingen die zijn doorgevoerd, maken een nieuwe versie noodzakelijk voor de professional in de bouwsector. De Checklist Bouwbesluit is een praktisch hulpmiddel dat snel inzicht geeft in de wettelijke bouwtechnische eisen, die gelden voor nieuwe of bij verbouw van gebouwen met een woonfunctie. Een overzicht over de voorschriften die gelden voor specifieke onderdelen van een gebouw of ontwerp. Met handige stroomschema’s om een volledige Bouwbesluitcheck te kunnen verrichten, eisenkaarten voor alle specifieke onderdelen in een gebouw en een index om snel zaken terug te kunnen vinden.

Het nieuwe praktijkboek maakt het bouwen volgens de regels inzichtelijker. In het Bouwbesluit is de manier waarop artikelen zijn verwoord juridisch en complex. En verwijzen Bouwbesluitartikelen vaak naar andere artikelen en normen. Daarom zijn alle artikelen herschreven en daardoor beter leesbaar. Ook zijn verschillende artikelen samengevoegd in een beschrijving en daardoor beter te begrijpen.

Voor de professional die ontwerpt, uitvoert, toetst of beheert
De serie Checklist Bouwbesluit is voor de professional die ontwerpt, uitvoert, toetst of beheert. De Checklist voldoet daarmee aan de behoefte vanuit de bouwsector: op systematische wijze overzicht hebben over de Bouwbesluiteisen bij het maken van een ontwerp voor nieuw te bouwen of te verbouwen woning of woongebouw. 

De Checklist Bouwbesluit deel A voor nieuwbouw en deel B voor verbouw zijn verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.
 

Terug