Spring naar hoofd-inhoud

BRL 9500 Woningbouw en BRL9500 Utiliteitsbouw beschikbaar in de ISSO KennisBank

In het kader van de BENG regelgeving zijn BRL9500 Woningbouw en de BRL9500 Utiliteitsbouw herzien en vastgesteld door het CCvD van InstallQ. De BRL9500-delen zijn aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw en zijn op 15 april 2020 bindend verklaard door het bestuur van InstallQ. Deze BRL-en zijn nu te raadplegen in de ISSO KennisBank en op papier te bestellen.

Vanaf 1 januari 2021
Per 1 januari 2021 dienen alle certificaathouders te werken volgens de herziene InstallQ- beoordelingsrichtlijnen en ISSO-opnameprotocollen. EnergiePrestatie-adviseurs dienen per 1 januari 2021 gekwalificeerd te zijn om energieprestatie-rapporten op te stellen volgens de herziene beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen.

Definitieve documenten volgen
Zodra de geattesteerde software beschikbaar is zal er een nieuwe versie van NTA 8800 worden gepubliceerd. Dit is het gevolg van de interpretaties en omissies die vanuit de ontwikkeling van de software naar voren zijn gekomen. NTA 8800:2020 omvat een geïntegreerde versie van NTA 8800:2019-06 en de laatste stand van zaken van het interpretatiedocument dat aansluit bij de geattesteerde software. Dan zullen ook aangepaste versies van de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 verschijnen. Ook volgen (kleinere) wijzigingen op de Beoordelingsrichtlijnen. Hiervoor worden Wijzigingsbladen opgesteld. 

Alle inspanningen zijn erop gericht om bij de beschikbaarheid van geattesteerde software de hele set van definitieve documenten (Beoordelingsrichtlijnen en ISSO-publicaties) via de ISSO-Kennisbank beschikbaar te stellen.

De BRL-en zijn via beschikbaar in de ISSO KennisBank: 
BRL9500 Woningbouw 
BRL9500 Utiliteitsbouw 

Meer informatie over de BRL-en en de procedure vind je hier 
Meer informatie over de NTA 8800 vind je hier

Terug