Spring naar hoofd-inhoud

BRL 9501 Berekeningsmethoden energieprestatie beschikbaar

BRL9501 is herzien als gevolg van de invoering van een nieuwe methodiek voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen, NTA 8800. De herziene BRL9501 is op 28 november 2019 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen en per 15 april jl. bindend verklaard door InstallQ.

De herziene BRL9501 is beschikbaar in de ISSO KennisBank.

Software
Software die wordt ontwikkeld om de energieprestatie te berekenen, in het kader van het voldoen aan de BENG-eisen (bij nieuwbouw/oplevering) of het bepalen van de energieprestatie voor de bestaande bouw, moet geattesteerd zijn volgens de BRL9501. 

De BRL9501 is beschikbaar in de ISSO KennisBank  

Meer informatie over de BRL9501 lees je hier 
Meer informatie over NTA 8800 vind je hier  
 

Terug