Spring naar hoofd-inhoud

Checklist voor brandveilige bekabeling beschikbaar

Zoetermeer 23 maart 2006

Brandveilige bekabeling biedt veiligheid in élk bouwwerk. Niet alleen in gebouwen, maar bijvoorbeeld ook in tunnels. De materialen en methoden zijn ervoor beschikbaar. De NTA 8012 beschrijft de beoordelingsmethode voor de beperking van schade van en via elektrische leidingen in de elektrische installatie. Deze is nu samengevat in de Checklist Brandveilige Bekabeling, een gezamenlijk product van NEDEK en UNETO-VNI.

 

De Checklist Brandveilige Bekabeling  is bedoeld om in de plan- en ontwerpfase vast te stellen welke brandveilige bekabeling toegepast moet worden. Opgesteld volgens de NTA 8012, waarin de methode voor het maken van de kabelkeuze uitvoerig wordt toegelicht. De checklist is een probaat hulpmiddel voor een adviesgesprek met de klant, maar ook voor de calculatie en de offerte.

 

De brancheorganisaties NEDEK (kabelfabrikanten) en UNETO-VNI (installateurs) hebben samen met kennisinstituut ISSO al in oktober 2004 een convenant ondertekend om brandrisico’s met betrekking tot de bekabeling effectief te bestrijden. Zij doen dit door informatie over de brandveiligheid van bekabeling en kabelkanalen te verzamelen en ter beschikking te stellen aan overheden en bouwpartners  zoals architecten, constructeurs, adviseurs en installateurs. De Checklist Brandveilige Bekabeling is één van de effecten van die samenwerking.

 

In moderne gebouwen vormen de grote hoeveelheden kabels een aanzienlijk brandrisico. Dit vanwege het grote volume kunststof en het feit dat kabels door alle compartimenten heen worden geïnstalleerd . Zelfs een kleine brand in de bekabeling, bijvoorbeeld ontstaan door overbelasting, kan grote gevolgen hebben. Via de kabels kan de brand zich verspreiden door het bouwwerk. Brandende kabelmantels produceren ook giftige rook en gassen. Dit kan risico’s voor de mensen in het gebouw opleveren en grote schade aan het gebouw en de inventaris veroorzaken. Door in de ontwerpfase van nieuwbouw, verbouw of renovatie te kiezen voor de juiste kabels voor de gegeven situatie kan het risico tot een minimum worden beperkt.

 

De kabelfabrikanten hebben voldoende soorten brandveilige en halogeenvrije kabels in hun leveringsprogramma’s. In Nederland wordt halogeenvrije bekabeling die bij brand zeer weinig rook afgeeft, nog weinig toegepast. In een aantal Europese landen wordt met meer verantwoordelijkheid gehandeld als het gaat om brandveilige installaties. Hier wordt in praktisch alle openbare of moeilijk te evacueren gebouwen of bouwwerken waar veel mensen komen halogeenvrije kabel toegepast. In het buitenland wordt tot een factor 5 meer halogeenvrije bekabeling ingezet

 

Opdrachtgevers en installateurs die brandrisico’s serieus nemen zullen de Checklist Brandveilige Bekabeling dan ook standaard opnemen in hun overleg over de keuze van de bekabeling. De installateur is overigens verplicht om na te gaan of de meest recente versie van de NTA 8012 (een verdere invulling van bepalingen uit de NEN 1010) wordt toegepast.

 

De checklist is te bestellen via de webshop van UNETO-VNI. Meer informatie is te vinden op www.brandveiligeinstallaties.nl

Terug