Spring naar hoofd-inhoud

Complete versie ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 beschikbaar

We zijn 3 weken onderweg met het nieuwe Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG), waaraan bepalingsmethode NTA 8800 ten grondslag ligt. Nog tot medio december 2020 zijn er kleine aanpassingen en verduidelijkingen in de NTA 8800 verwerkt. Het was daarom noodzakelijk ook aan ISSO-publicaties 75.1 en 82.1, waarvan de opnameprotocollen onderdeel zijn, lichte verbeteringen toe te passen. De versies van ISSO-publicaties 75.1 en 82.1, methode 2020- 2e druk, zijn nu online beschikbaar en binnenkort ook op papier te bestellen.

In deze complete versies zijn interpretaties en wijzigingen tot en met 10 december 2020 verwerkt. De versies zijn in de webwinkel te vinden als ISSO-publicatie 75.1 en 82.1 (methode 2020 – 2e druk).

Opnameformulieren vrij te downloaden
De opnameformulieren (Bijlage G/F) zijn vrij te downloaden als Word bestand. Deze formulieren vind je op de titelpagina van de publicatie onder het tabje ‘Download(s)’. Met een licentie krijg je automatisch toegang tot de aangepaste versies. Wie in het bezit is van een boek, kan een nieuwe bestellen. De papieren versies van de complete ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 zijn medio februari beschikbaar.
 
Stijgende trend slagingspercentages EP-examens
De slagingspercentages van de EP-examens tonen een stijgende trend. De cijfers tonen aan dat een groter aantal kandidaten een examen al bij de eerste afname haalt. Deze toename is onder andere te danken aan verbeteringen zoals de kwaliteit van de examens en de kandidaten die met terugwerkende kracht geslaagd zijn. Daarnaast zijn de kandidaten die recent een herkansing deden terug te zien in de slagingspercentages. Ook zien we een stijgende lijn in de slagingspercentages nu de examens, door de huidige lockdown, online worden afgenomen. Via Cito en ‘t Examenpark is het weer mogelijk in te schrijven voor vijf online examens die begin februari worden afgenomen. 
 
Het gaat om:
•               Dinsdag 2 februari - 9.30 uur: WA-B
•               Donderdag 4 februari - 9.00 uur: UA-D
•               Donderdag 4 februari - 9.30 uur: UA-B
•               Donderdag 11 februari - 9.30 uur: W-5
•               Donderdag 11 februari - 9.30 uur: U-5
 
Na aanmelding krijgen kandidaten een aanmeldingsbevestiging via het betreffende exameninstituut. Kijk voor het aanmelden en nieuwe data op www.cito.nl en www.examenpark.nl. De examens worden nog afgenomen volgens de publicaties ‘methode 2020 – 1e druk’. 
 
Meer informatie en vragen
Alle informatie over het stelsel EPG is te vinden op www.gebouwenergieprestatie.nl. Een uitgebreide wegwijzer voor vragen over EP vind je op www.gebouwenergieprestatie.nl/bij-wie-kan-ik-terecht/.  
Meer informatie over de route naar vakbekwaamheid vind je op www.isso.nl/kennis/ep.  

RVO, NEN, ISSO en InstallQ communiceren regelmatig over de ontwikkelingen rondom de vakbekwaamheid van EP-adviseurs. Houd daarom hun nieuwskanalen in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen rondom bijscholing en examinering richting vakbekwaam EP-adviseur.

Terug