Spring naar hoofd-inhoud

Door Kader ontwikkelde lesmateriaal over de nieuwe energieprestatie methodiek gevalideerd door ISSO

De lesstof van de EP-U/B, EP-W/B, EP-U/D en EP-W/D opleidingen van Kader, zijn door ons gevalideerd en gepubliceerd in onze KennisBank. Zowel het lesmateriaal voor de vakbekwaam EPA adviseurs als de lesstof voor de vierdaagse opleiding voor nieuwe adviseurs zijn beschikbaar voor opleiders. Op deze manier versterken wij elkaar als partners vanuit onze expertise.


Voor de aantoonbaar vakbekwame EPA adviseur
Vanaf 1 januari 2021 wordt de methode waarmee de energieprestatie van woningen en gebouwen wordt vastgesteld, bepaald door een nieuwe methode. Deze is vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA 8800). Omdat deze bepalingsmethode verandert, moeten adviseurs die energielabels willen maken opnieuw examen doen. Onder de NTA 8800 moeten alle energieprestatieberekeningen gemaakt en ingediend worden door een gediplomeerd adviseur. Dat geldt ook voor nieuwbouw.  Een energielabel laat de energieprestatie van de woning of gebouw zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De labelklassen voor woningen en gebouwen lopen van A tot en met G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

Een volledig lespakket voor woning- en utiliteitsbouw (methode 2020)
Kader startte medio 2019 met het ontwikkelen van lesstof voor alle opleidingen volgens de nieuwe methodiek. In nauw overleg met relevante partners, zoals ISSO, de certificerende instanties en met de softwareontwikkelaars richtte Kader een ontwikkelteam op. Gezamenlijk werd een lespakket geschreven dat bestaat uit presentatiemateriaal, voorbeelden en oefeningen. Ook richtte Kader eind 2019 het OpleidersCollectief op dat de gezamenlijke belangen van opleiders inventariseert en behartigt.

Samenwerken om elkaar te versterken
Wij hebben de samenwerking gezocht om elkaar te versterken vanuit onze eigen expertise. Kader als opleider en lesstofontwikkelaar en ISSO als verbinder tussen de benodigde kennis en de professionals en opleiders. Opleiders kunnen dus het volledige lespakket, ontwikkeld door Kader en gevalideerd door ons, inzetten voor hun opleidingen. Uiteraard blijft Kader het complete pakket aan opleidingen ook aanbieden aan haar klanten.

Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over Kader kan je www.kader-opleidingen.nl raadplegen.
Voor meer informatie over het afnemen van de de lesstof kun je contact opnemen via bestellingen@isso.nl.

Terug
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst ISSO en Kader