Spring naar hoofd-inhoud

Geactualiseerde ISSO-publicatie 65 beschrijft nu ook dynamisch inregelen

De kennis in ISSO-publicatie 65 ‘Inregelen van ontwerpvolumestromen in klimaatinstallaties’ is herzien. De inregelmethoden die de publicatie beschrijft, zijn een uitwerking van de in NEN-EN 14336 genoemde methoden. Aan de publicatie hebben we kennis toegevoegd over het dynamisch inregelen van de ontwerpvolumestromen.

Deze publicatie geeft methoden voor het inregelen van de ontwerpvolumestromen in klimaatinstallaties voor verwarmen en/of koelen. Het gaat daarbij specifiek om klimaatinstallaties van utiliteitsgebouwen en woongebouwen met een collectieve klimaatinstallatie. Inregelen is noodzakelijk om een klimaatinstallatie in vollast en deellastsituaties te laten functioneren volgens het ontwerp. De inregelmethoden beschreven in deze publicatie kunnen worden toegepast bij:

  • Nieuwbouwinstallaties;
  • Installaties die niet of onvoldoende zijn ingeregeld;
  • Renovatieprojecten;
  • Vervangen van bijvoorbeeld ketel en afstemmen vermogensvraag en vermogenslevering.

Praktisch 
De aanleiding voor deze herziening was het feit dat de NEN-EN 14336 ‘Verwarmingssystemen in gebouwen’ weliswaar noemt welke inregelmethoden er zijn, maar niet uitlegt hoe je die praktisch kunt uitvoeren. ISSO heeft het, samen met de partners uit de Kontaktgroep, op zich genomen de methoden in deze publicatie op praktijkniveau uit te werken. 

Inhoud
De publicatie beschrijft het inregelproces, waarin onder meer de benodigde eisen, documenten en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld. Deze kennis is bedoeld voor bedrijven en installatieontwerpers om hun kwaliteitssysteem aan te vullen. Het is een instrument om inregelen op te nemen in regelgeving.

Vervolgens gaat de publicatie inhoudelijk in op de inregelmethoden, en uit welke onderdelen ze zijn opgebouwd. Dynamisch inregelen is een nieuwe toevoeging aan deze herziene publicatie. Dynamisch inregelen maakt het realiseren van ontwerpvolumestromen eenvoudiger, waardoor de kans afneemt dat een installatie niet is ingeregeld.

Partners
Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek, Techniek Nederland, Caleffi, IMI Hydronics en Danfoss. 

Je vindt onze geactualiseerde publicatie 65 in ISSO Open

 

 

Terug