Spring naar hoofd-inhoud

Geef u ons uw wensen over energiecijfers door?

In vervolg op de populaire uitgave Cijfers & Tabellen uit 2007 wordt er momenteel opnieuw een overzicht van betrouwbare, gevalideerde kengetallen op energiegebied samengesteld. Het doel is dat de kengetallen een uniforme basis zullen vormen voor alle initiatieven die rondom de energietransitie en het energie-akkoord ontplooid worden.

In de Stuurgroep zijn onder andere PBL, EG ETRM (Expertgroep Energietransitie Rekenmodellen), VNG, Bouwend Nederland en NVDE vertegenwoordigd.

 

Wij willen u graag betrekken bij het vormgeven van deze nieuwe kennis. Geef in onderstaande korte enquête (maximaal 2 minuten) uw behoeften en de manier waarop u de kengetallen tot u wilt nemen aan.

Klik hier voor de enquête

Terug