Spring naar hoofd-inhoud

GIW/ISSO-publicatie 2007

Wijziging GIW/ISSO-publicatie 2005 naar GIW/ISSO-publicatie 2007.

 

Download hier de belangrijkste wijzigingen.

Medio oktober 2005 verscheen de GIW/ISSO-publicatie 2005.

Deze publicatie omvat naast wettelijke eisen, ook specifieke GIW-eisen en adviezen voor woningen en woongebouwen met betrekking tot:

-verwarming;

-ventilatie; 

-tapwater;

-installatiegeluid;

-temperatuuroverschrijding.

 

De GIW/ISSO-regeling beoogt de kwaliteit van installaties te waarborgen en gebreken te voorkomen en te beperken.

 

Na de in het voorjaar van 2006 gehouden regionale informatieavonden over de regeling kwam er vanuit de bouwsector op een aantal onderwerpen commentaar, deels van technische, deels van financiële aard.

 

Het was de bedoeling om de regeling op 1 juli 2006 te laten ingaan maar als gevolg van de reacties is de invoering uitgesteld tot 1 januari 2007.  

 

Een aantal intensieve technische overlegronden heeft tot een aangepaste publicatie geleid. De nieuwe GIW/ISSO-publicatie is onder de titel GIW/ISSO-publicatie 2007 beschikbaar en wordt van kracht voor woningen en woongebouwen die vanaf 1 januari 2007 voor de GIW-garantie worden aangemeld.

 

De GIW/ISSO-publicatie 2007 wordt kosteloos verstrekt aan de ondernemers die zijn ingeschreven bij de Aangesloten Organisaties van het GIW.

 

De organisaties die de publicatie 2005 rechtstreeks bij ISSO afgenomen hebben, ontvangen automatisch van ISSO een exemplaar van de GIW/ISSO publicatie 2007.

 

Extra exemplaren van de GIW/ISSO publicatie 2007 zijn voor € 50,00 (inclusief BTW en verzendkosten). Bestel hier de GIW/ISSO-publicatie 2007.

Terug