Spring naar hoofd-inhoud

Goede voortgang bij integratie SBR-producten binnen ISSO

Sinds 1 januari 2018 zijn alle formaliteiten afgerond. Door de toevoeging van de kennisproducten van het voormalige SBR aan het portfolio van ISSO is er nu een volwaardig Kennisinstituut bouw- en installatietechniek ontstaan. De integratie van de beide portfolio’s ligt op stoom en elke maand zijn er nieuwe stappen te zien in dat proces. Rob van Bergen, directeur van ISSO, vertelt over de activiteiten die zijn afgerond en die nog op stapel staan.

“Nadat we de producten van SBR hebben overgenomen, was het zaak om zo snel mogelijk inzicht te hebben in het huidige klantenbestand. Ook wilden we de administratie, communicatie en marketing op een goede manier binnen onze organisatie integreren. Daar lag de afgelopen maanden de focus. Niets is zo vervelend als de klanten die bij SBR hun producten afnamen, ineens geen aanspreekpunt of geen goede afhandeling van hun bestellingen ervaren. Dat wilden we voorkomen. Natuurlijk hopen we dat we dit onder controle hebben, maar mocht het alsnog niet helemaal goed gaan, laat het ons weten. Dan kunnen we daarop reageren en procedures aanpassen.”

Integratie van kennisportefeuilles
“De volgende stap, één waar we nu aan toe komen, is de integratie van de kennisportefeuilles en de kennisbanken. De producten van SBR zitten, net als de ISSO-producten in een kennisbank, maar wel op een ander niveau. Die niveaus willen we gelijktrekken, maar dat vergt een forse inspanning. We zijn nu begonnen met het inventariseren van, allereerst, de actuele staat waarin de producten zich bevinden. Wat is up-to-date, en welk producten moet nodig worden geactualiseerd? Als we dat inzichtelijk hebben, kunnen de werkgroepen daarmee aan de slag gaan. Een ander punt is het op elkaar afstemmen van de licentiestructuur. Uiteindelijk heeft ISSO straks maar een licentiestructuur, en dan maakt het niet uit welk type producten je wilt afnemen.”

Alle kennis uit één kennisinstituut
Volgens Rob van Bergen is het belangrijk dat het voor alle relaties duidelijk wordt dat alle kennis uit één kennisinstituut afkomstig is. “We voeren nog maar een portfolio, waarvan ISSO-publicaties en SBR-referentiedetails de kern vormen. Daarnaast zijn er veel andere handboeken, gezamenlijke publicaties en ‘kleintjes’ waarvan we de benaming zoveel mogelijk gelijk willen trekken. Daarnaast zullen we met veel enthousiasme aan de slag gaan met nieuwe kennisproducten, waarbij we nog meer dan in het verleden de bouw en installatietechniek kunnen samenbrengen. We deden dat natuurlijk al, maar die mogelijkheden liggen nu nog meer voor de hand.”

Toekomst van het bouwen
Om die integratie te illustreren, noemt Van Bergen een paar actuele projecten waarvan recentelijk of zeer binnenkort de eerste kennisproducten zijn verschenen of zullen verschijnen. “Een publicatie over brandveilige doorvoeren raakt natuurlijk heel direct aan zowel de bouwkunde als de installatietechniek. Maar dat geldt ook voor een publicatie over PCM’s. Want is dat nu een bouwproduct of een installatiesysteem? Je moet PCM’s aan de bouwkundige constructie bevestigen, maar je moet ze ook in de klimaatberekeningen meenemen. Luchtdichtbouwen is nog zo’n onderwerp. Als het aan ons ligt, zijn dit de exponenten van de weg die wij als kennisinstituut de komende jaren zullen bewandelen. Dat wordt ook gewaardeerd, als ik de geluiden uit de markt zo beluister. In de afgelopen maanden heb ik eigenlijk alleen maar bijval gekregen van zowel de bouw- als de installatiesector, voor de wijze waarop wij aan een integraal kennisportfolio bouwen. Alleen willen wij dit erg zorgvuldig doen, en dat kost wel wat tijd.”

Voorlopig zijn de producten nog via 2 routes te raadplegen:

ISSO-kennis
SBR-kennis

 

 

 

 

 

Terug