Spring naar hoofd-inhoud

Herziene kennis is de basis voor nieuwe ISSO-kleintje Riolering

Op 1 mei is de nieuwe versie van ISSO-kleintje Riolering gepubliceerd. Het Kleintje Riolering is gebaseerd op NTR 3216 Riolering van bouwwerken - Richtlijnen voor ontwerp, uitvoering en beheer (2018) en daarmee indirect op NEN 3215. De kennis in het ISSO-kleintje is geschikt voor de installateur en servicemonteur. Hiermee kan hij of zij snel de meest gebruikte richtlijnen voor het ontwerp en de aanleg van riolering terugvinden.

“De NTR legt vrij gedetailleerd uit hoe je riolering zo kunt aanleggen dat een storingsvrije werking mogelijk is. De gewijzigde NEN 3215 was de aanleiding om ook de NTR 3216 en Kleintje Riolering te herzien”, vertelt Irene van Veelen, projectcoördinator bij ISSO.

Vertaalslag naar de praktijk
Babylonische spraakverwarringen zijn geen uitzondering in de wereld van afvalwatertechniek. Verstopte riolering, geluidsoverlast van het toilet van buren, stank. Allemaal problemen waarmee installateurs, en opdrachtgevers vaak te maken hebben, maar waar níet altijd een eenduidige norm of richtlijn voor bestaat. De oude NTR 3216, en daarmee dus ook het ISSO-kleintje Riolering, gaf soms net niet genoeg antwoord om op de juiste manier te ontwerpen. In de vernieuwde editie is het makkelijker gemaakt om van de meest gangbare zaken op te zoeken hoe je ze ontwerpt. Voor veel voorkomende ontwerpzaken is een extra tabel opgenomen. Daarin is heel praktisch af te lezen wat je moet doen. Een goede, duidelijke norm en regeling is fijn om te hebben als ruggensteun.

Hemelwater bergen
In het nieuwe Kleintje Riolering is ook nieuwe kennis opgenomen over gebouwriolering en hemelwater. Dat geldt ook voor het bergen van water binnen de eigen perceelgrenzen. Dit ISSO-kleintje Riolering is de derde herziene versie. Eerdere versies verschenen in 2007 en 2014. Het nieuwe Kleintje is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank .

Met vriendelijke groet,

ISSO Team

Terug