Spring naar hoofd-inhoud

Kennis over ontwerpvolumestromen weer actueel

De kennis uit ISSO-kleintje Inregelen is recent weer up-to-date gebracht. Het Kleintje is een compacte handleiding voor het inregelen van de ontwerpvolumestromen van individuele verwarmingsinstallaties in woningen. De kennis is geschikt voor installatieontwerpers en onderhoudsmonteurs. De kennis wordt ook gebruikt in het installatietechnische onderwijs.

Kleintje Inregelen geeft uitleg over ontwerpvolumestromen, waar in een cv-installatie inregelafsluiters horen te zitten en wat voor typen inregelafsluiters gewenst zijn. Deze recent herziene editie maakt dat inzichtelijk voor twee inregelmethoden: de dynamische en statische. De vorige versie van Kleintje Inregelen kende alleen statisch inregelen. De kennis in deze geactualiseerde versie is gebaseerd op ISSO-publicatie 56 Inregelen van ontwerpvolumestromen in individuele verwarmingsinstallaties in woningen.

Comfort en energieverbruik 
Kleintje Inregelen vermeldt hoe de inregelafsluiters in de juiste standen zijn te zetten. Inregelen van de volumestromen op de ontwerpwaarden is noodzakelijk om het gewenste comfort te realiseren en het energiegebruik van de installatie aan te laten sluiten bij het ontwerp. Klachten bij bestaande installaties zijn vaak een gevolg van het niet ingeregeld zijn van de installatie. De kennis in deze uitgave stipt deze situaties aan en geeft oplossingen. 

Stap voor stap inregelen
Het belangrijkste verschil tussen deze nieuwe uitgave en de oude versie, is daarnaast dat hij weer up-to-date is qua technieken en inregelapparatuur. De kennis is sterk gericht op degene die het inregelen uitvoert. Stap voor stap kan hij of zij de aanpak volgen van verschillende methoden van inregelen, voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Deze nieuwe editie van ISSO-kleintje Inregelen is nu te raadplegen via ISSO Open

Terug