Spring naar hoofd-inhoud

Het begin van een lange, maar mooie reis richting PCM publicatie

Aangemaakt door Arjan Schrauwen | |   Blog

‘De reis begon op 18 juni 2013 in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam. Daar was ik dan: projectcoördinator van stichting ISSO in de rol van gastheer bij een informatiebijeenkomst en workshop over Phase Change Materials. Doel van de bijeenkomst: de aanwezigen informeren over de mogelijkheden van Phase Change Materials (PCM’s), oftewel faseovergangsmaterialen.’

 

‘PCM’s zijn namelijk uitstekend in te zetten als duurzame techniek. De materialen slaan overdag lokaal warmte op, door het PCM te laten smelten waardoor de ruimte wordt gekoeld. ’s Nachts stolt het PCM weer via ventilatie. Zo is een gebouw perfect te klimatiseren. HVAC-installaties zijn nu vaak overdreven groot, daarbij storingsgevoelig, en ze vergen veel onderhoud. In combinatie met PCM’s kun je veel kleinere, en dus eenvoudigere en goedkopere, installaties toepassen.’


Op zoek naar de richtlijn
‘Zo groen als gras was ik op het gebied van gastheer spelen, maar gelukkig werd ik bijgestaan door mijn collega’s Rob, Marco, Tom, Anneli en Susanne. Vooral op één vraag aan de aanwezigen wilde ik antwoord krijgen: waarom worden Phase Change Materials niet standaard als ontwerp-optie meegenomen in gebouwen? Het antwoord van de deelnemers bleek: er zijn geen objectieve richtlijnen en veel PCM-projecten zijn experimenteel. “Was er maar een ‘normerende’ ontwerprichtlijn voor”, zeiden de aanwezigen in feite.’


Goeie discussies in de werkgroep
‘Daar kon ik wel wat mee. Samen met een werkgroep bestaande uit stakeholders uit de bouw- en installatiesector en leveranciers zijn we met deze vraag aan de slag gegaan. Denk aan architecten, bouwkundig aannemers, fabrikanten uit binnen- en buitenland en brancheverenigingen. De werkgroep bestond uit 24 actieve deelnemers met verschillende belangen, maar met hetzelfde doel: PCM’s op de kaart zetten. U denkt nu misschien dat het werken met 24 betrokken bedrijven, over een relatief nieuw onderwerp voor de bouw- en installatiesector in een onzekere bouw- en installatiemarkt vast een uitdaging was. Dat was het ook. Goeie discussies, verschillende belangen te verenigen en complexe materie te vertalen zorgden voor een flink project. We zochten zelfs partners uit andere landen om ook hun ervaring te integreren in de publicatie.’


Van de basis tot ontwerpen in software
‘Dit voorjaar is dit alles uitgemond in een vuistdikke ISSO-publicatie. Hij is gericht op ontwerpers van gebouwen en gebouwinstallaties. Dit kunnen aannemers zijn met een ontwerpafdeling, maar bijvoorbeeld ook bouw- en installatietechnische adviseurs en architecten. De publicatie begint met een stevige thermodynamische basis. Er staat in omschreven wat PCM’s zijn en hoe ze werken. Daarna gaat de publicatie in op PCM’s halffabricaten en eindproducten. Verder staat er in hoe Phase Change Materials te integreren zijn in een ontwerp. Er zijn rekenregels bedacht die in software zijn toe te passen, en er is een uitleg voor het handmatig berekenen van een ontwerp. 

Je hoeft geen voorkennis te hebben om de publicatie te begrijpen, maar de lezer moet zich wel voorbereiden op vrij stevige kost.’

De uitgave is beschikbaar via kennisbank.isso.nl 

Terug
Arjan Schrauwen